TENDENCIES DE CONSUM | 08/02/2010  DAR

El sector ecològic creix gairebé un 14% en nombre de productors i d'hectàrees

Malgrat la crisi, les produccions ecològiques han consolidat la seva posició en el mercat català amb un increment de gairebé un 14% durant el 2009 tant en el número de nous operadors (productors i elaboradors) com en superfície inscrita.

Verdures ecològiques

Verdures ecològiques. Font: DAR

Així es desprèn dels resultats del Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics 2009, realitzat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), a través de l'empresa TNS Demoscopia, amb l'objectiu de quantificar el coneixement i els hàbits de consum d'aliments ecològics dels consumidors catalans Les dades, presentades pel conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel, i el president del Consell Català de la Producció Ecològica, Daniel Valls, reflecteixen que durant l'últim any s'han inscrit 240 nous operadors (198 productors i 45 elaboradors), assolint un total de 1.431 empreses certificades. A més, també ha augmentat un 13,9% la superfície inscrita, passant de 62.331 hectàrees a 71.513 hectàrees.

La vinya i el vaquí de carn lideren la producció ecològica

Els cultius ecològics majoritaris són els típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals) amb un total de 1.063 productors (vegetals i ramaders), mentre que el vaquí de carn domina a les explotacions ramaderes, seguit de l'oví i el cabrum de carn. Durant la presentació dels resultats del baròmetre, el conseller també ha manifestat que malgrat la situació de crisi econòmica, es constata que el consum de productes alimentaris ecològics té un públic fidel que no ha deixat de consumir-los, tot i ser una mica més cars.

Hàbits de consum

A través d'aquest estudi s'ha pogut constatar que gairebé la meitat de la població catalana ha consumit alguna vegada aliments ecològics, el 31% amb freqüència mensual i el 17,8% de forma setmanal. La motivació principal per a la compra d'aliments ecològics és la salut (66,3%), per davant del gust, la qualitat o les raons mediambientals, mentre que els principals motius adduïts per al no consum d'aquests aliments són el preu excessiu (40,7%) i la difícil localització del punt de venda (35,2%), entre d'altres qüestions. La verdura, la fruita i els lactis són els aliments ecològics més consumits, seguits pels ous i la carn. Per contra, el vi i els menjars preparats són aliments ecològics de demanda minoritària. A més, un 71% dels enquestats que coneixen però no consumeixen aliments ecològics estarien interessats en consumir aquest tipus d'aliment, tot i que no es posen d'acord en el preu que estarien disposats a pagar de més per aquests productes.