RECERCA | 04/02/2010  UB

Neix el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

La Universitat de Barcelona (UB) ha creat el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV), un servei que reuneix les diverses fonts documentals que utilitzen i generen els grups de recerca de les Unitats de Botànica de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Farmàcia.

Bases de Dades de l'Herbari BCN

Bases de Dades de l'Herbari BCN Font: CeDocBiV

El nou centre dóna suport a la recerca i a la docència dels investigadors de la UB amb l'objectiu principal de facilitar la consulta dels seus fons documentals, directament o virtualment, ja sigui a les institucions públiques, a l'empresa privada o a la societat en general. D'aquesta manera, el CeDocBiV s'organitza en dues seccions:
  • Herbari: que inclou les col·leccions d'algues, briòfits, cormòfits, fongs i líquens.
  • Bases de dades: que inclou diferents bases de dades de biodiversitat vegetal, de cartografia temàtica i l'herbari virtual.