AJUTS | 14/02/2010  DAR

El DAR convoca ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça i cítrics

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ja ha publicat al DOGC les bases reguladores i les convocatòries dels ajuts destinats a l'arrencament i plantació de noves varietats més adequades en cítrics i fruita dolça.

Pomera

Ajuts a la reconversió de plantacions de fruita dolça

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de 2010, i el de realització de les actuacions el 31 de març de 2011, les quals hauran de ser justificades documentalment fins el 30 d'abril de 2011. Les plantacions susceptibles de rebre l'ajut han de ser de pomera, perera, presseguer, nectariner, cirerer i prunera, d'acord amb els plans de reconversió prèviament aprovats pel DAR. Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d'una explotació fructícola situada en l'àmbit territorial de Catalunya; hagin presentat la declaració única agrària corresponent; tinguin les superfícies, per les quals se sol·licita l'ajut, degudament incloses en el pla corresponent, aprovat tal com estableixen les Ordres ARP/168/2006, ARP/566/2006, AAR/63/2007, AAR/26/2009 i AAR/422/2009; siguin titulars d'una explotació agrària viable; tinguin una capacitat professional adequada; compleixin les normes mínimes en matèria de medi ambient; a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social, i de no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya. Es podrà subvencionar les actuacions que consistiran en l'arrencada i nova plantació amb una varietat més adequada, així com inversions complementàries per a l'asprada i per a la millora de les instal·lacions de reg en les parcel·les objecte de reconversió. El finançament d'aquests ajuts anirà a càrrec dels pressupostos del DAR de l'any 2011 per un import màxim de 2.000.000 euros. A més, l'ajut està finançat amb l'aportació del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Medi Marí (MARM).

Ajuts a la reconversió de plantacions de cítrics

L'Ordre publicada el 8 de febrer al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), convoca aquests ajuts i n'aprova les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de febrer de 2010, i el de realització de les actuacions el 30 de juny de 2011, les quals hauran de ser justificades documentalment fins el 31 de juliol de 2011. Les plantacions susceptibles de rebre l'ajut han de ser de tarongers, mandariners satsumes, mandariners clementines, mandariners híbrids, mandariners comuns, llimoners i arangers (amb excepció de les varietats de mandariner fortuna, nova o clemenvilla, clemenules, i marisol), d'acord amb els plans de reconversió prèviament aprovats pel DAR. Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d'una explotació fructícola situada en l'àmbit territorial de Catalunya; hagin presentat la declaració única agrària corresponent; tinguin les superfícies, per les quals se sol·licita l'ajut, degudament incloses en el pla corresponent, aprovat tal com estableix l'Ordre AAR/7/2009; siguin titulars d'una explotació agrària viable; tinguin una capacitat professional adequada; compleixin les normes mínimes en matèria de medi ambient; a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya. Es podrà subvencionar les actuacions que consistiran en l'arrencada i nova plantació amb una varietat més adequada, o bé l'empeltat sobre la plantació existent, així com inversions complementàries per a la millora de les instal·lacions de reg en les parce·les objecte de reconversió. El finançament d'aquests ajuts anirà a càrrec dels pressupostos del DAR de l'any 2011 per un import màxim de 400.000 euros. A més, l'ajut està finançat amb l'aportació del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Medi Marí (MARM).