SANITAT ANIMAL | 07/02/2010  MARM

El MARM adquirirà vacunes contra la llengua blava per valor de 12 milions d'euros

El Consell de Ministres va aprovar el passat 5 de febrer un acord per a la quarta ampliació econòmica del pressupost destinat a l'adquisició de vacunes contra la llengua blava, per import, en aquesta ocasió, de 12 milions d'euros.

Bestiar

Font: MARM

La nova ampliació econòmica s'uneix als 40 milions d'euros autoritzats pel Consell de Ministres a l'abril de 2008 per fer front al Pla d'emergència de vacunació massiva contra la malaltia. Un segon repartiment de 10 milions va ser aprovat a l'octubre de 2008 i una tercera ampliació de 16.300.000 d'euros va ser aprovada al març de 2009. Tant els pressupostos anteriors, com la nova ampliació econòmica aprovada tenen també com objectiu el manteniment d'un banc de vacunes contra els serotips 1 i 8 del virus de la llengua blava per a la seva aplicació en la cabanya ramadera d'oví i boví de tot el territori peninsular.

Propagació dels serotips

Després d'un silenci hivernal, a la fi de juliol, el serotip 1 del virus de la llengua blava va reaparèixer a Portugal, pròxim a la frontera amb Galícia. A les poques setmanes també es va detectar circulació de l'esmentat serotip a Orense i Pontevedra, i posteriorment a Lleó, Zamora, Salamanca, Extremadura, Madrid i Toledo. D'altra banda, a Algèria, Tunísia i Marroc existeix actualment circulació del serotip 1, la qual cosa posa en risc el sud de la península ibèrica. També a França està circulant aquest serotip. Pel que fa al serotip 8 del virus de la llengua blava, Holanda i Itàlia han notificat els seus primers focus.

Vacunació eficaç

Amb aquest acord aprovat en Consell de Ministres es podrà continuar la campanya de vacunació iniciada en anys anteriors amb la finalitat de mantenir i reforçar l'estat immunitari dels animals i la primovacunació dels animals joves de reposició. La vacunació s'ha demostrat com l'arma més eficaç per al control i lluita contra la malaltia, tant per permetre el moviment dels animals sensibles amb les garanties sanitàries adequades que evitin la disseminació del virus, com per evitar els símptomes clínics i, per tant, les greus pèrdues econòmiques que la malaltia produeix.