CONVOCATÒRIA | 07/02/2010  DAR

Ja pots sol·licitar les beques de col·laboració i suport a les activitats del DAR

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l'Ordre AAR/40/2010 per la qual es convoquen vuit beques de col·laboració per a dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

Futurs becaris

Estudiant a la biblioteca

Poden sol·licitar aquestes beques de col·laboració les persones que tinguin menys de trenta anys quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins el proper 25 de febrer. A més, les persones interessades en optar a les vuit beques (7 per a llicenciats en Dret i 1 per ciències polítiques i de l'administració) hauran de complir el següents requisits:
  • Llicenciats/ades i diplomats/ades recents: han d'haver assolit el 100% dels crèdits a partir de l'1 de gener de 2007, fet que han d'acreditar mitjançant el títol i el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.

  • Estudiants de llicenciatura o diplomatura: han d'haver superat, quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, el 85% dels crèdits de les titulacions esmentades, la qual cosa han d'acreditar mitjançant el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.
Els becaris hauran d'acomplir tasques d'estudi i col·laboració amb les tasques del departament. Cada beca té una dotació econòmica total, per a trenta hores setmanals de dedicació, de 1.050 euros mensuals en el cas de llicenciats i de 900 en el cas d'estudiants.