PRODUCCIÓ VEGETAL | 22/12/2009  RuralCat

Varietats d'espècies de fruiters que disposen de Protecció d'Obtenció Vegetal o que l'han sol·licitat

El Servei de Producció Agrícola del DAR publica periòdicament dos llistats de varietats de fruiters: el primer inclou les varietats de fruiters de les quals s'ha publicat la concessió del Títol d'Obtenció Vegetal. El segon inclou les varietats de fruiters de les quals s'ha publicat la sol·licitud d'aquest títol.

Cireres a l'arbre

Cireres a l'arbre

La concessió del Títol d'Obtenció Vegetal a una varietat vegetal està regulada a nivell europeu pel Reglament CE 2100/94 del Consell de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals (DOCE 1-9-1994) i, a nivell espanyol, per la Llei 3/2000, de 7 de gener, del règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

En els documents aquí exposats trobareu la denominació varietal i el nom comercial de les varietats. Un nom comercial que no és oficial, sinó que s'ha obtingut a partir de consultes a catàlegs i publicacions tècniques.

Per a la vostra informació, la darrera modificació del Codi Penal (Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre; BOE 26-11-2003) va comportar una reforma dels delictes contra la propietat intel·lectual, en especial els reconeguts pel Reglament Comunitari 2100/94 i per la Llei 3/2000 de Règim Jurídic de la Protecció de les Obtencions Vegetals.

Aquesta modificació inclou "penes de sis mesos a dos anys de presó i multa de 12 a 24 mesos a qui, amb finalitats agràries o comercials, sense consentiment del titular d'una protecció d'obtenció vegetal i amb coneixement del seu registre, produeixi o reprodueixi, acondicioni amb vistes a la producció o reproducció, ofereixi en venda, vengui o comercialitzi d'una altra forma, exporti o importi, o disposi per a qualsevol dels fins mencionats, material vegetal de reproducció o multiplicació d'una varietat protegida conforme a la legislació sobre protecció d'obtencions vegetals" (punt 98, Llei 15/2003 - BOE 28-11-2003).

Les claus per entendre els llistats de les varietats d'espècies de fruiters són les següents:

CLAUS PRINCIPALS

Nº Exp.: número d'expedient
Classe de títol de protecció: euro = sistema comunitari de protecció de varietats vegetals - OCVV
esp = sistema espanyol de protecció de varietats vegetals - OEVV
Número de títol de protecció
Inici Protecció Fi= data de concessió de la protecció i data fi de la protecció
Codi / Titular= codi identificador utilitzat al butlletí oficial i nom del titular
Butlletí= número de butlletí oficial de la OCVV o del butlletí de la OEVV