DESINFECCIÓ | 25/02/2008  Ruralcat

De cara al bon temps cal més higiene

Quan apareix un problema a la granja sovint esperem que el veterinari el solucioni amb un producte miraculós. Passa, però, que de miracles no en venen a les comercials farmacèutiques.

Vaca

Font: DAR

La millor forma de solucionar els problemes és prevenir-los, doncs sovint és la mesura econòmicament més favorable. En el cas dels problemes sanitaris, la millor prevenció passa per la higiene. El rentar-se les mans ha estat demostrat ser la intervenció en salut pública més eficaç per la humanitat. De la mateixa manera, farem més pels nostres animals amb una bona higiene que no amb el més nou dels antibiòtics. El problema està en que, amb el dia a dia, el nostre concepte d'higiene es suavitza i perd eficàcia. Així que, de cara a la primavera, donat que les pujades de temperatures seran favorables a les proliferacions bacterianes, convé fer un repàs de conceptes fonamentals.

 

 

Regularitat

 

El manteniment del nivell d'higiene ha de ser suficientment constant. No serveix de res deixar una sala neta, si després no tornem a passar-hi una escombra fins passats 6 mesos. La millor opció és establir un programa regular de neteja i complir-lo: establir unes tasques diàries, unes setmanals, unes mensuals. Ens hem de plantejar tasques factibles de dur a terme i integrar-les en la rutina.

 

 

Exigència

 

El nivell de neteja (intensitat i freqüència) dependrà del risc associat:

  • Els animals joves necessiten condicions d'higiene més exigents que els adults.
  • Hi ha estris amb més risc que d'altres (biberons, xeringues, agulles, mugroneres, abeuradors).
  • Hi ha activitats amb major risc sanitari, que, per tant, requereixen més higiene (injeccions, infusions intramamàries).
  • L'estiu afavoreix la proliferació de bacteris, per la qual cosa exigeix una higiene més freqüent.
  •  

 

Coordinació

 

La neteja s'ha de dur a terme de forma coordinada. Per exemple, si la sala de munyir és neta però els patis on s'estan les vaques són bruts, no ens estranyi no treure'ns de sobre els problemes de mamitis. És important considerar els moviments dins la granja de manera que el flux sigui de net cap a brut. Si ho fem al revés no haurà servit de res la neteja realitzada, i es perdrà molt de pressa.

 

 

El producte adequat

 

Existeixen multitud de productes destinats al manteniment de la higiene dins la granja, però cal triar l'adequat a la finalitat desitjada: no farem servir lleixiu de fregar el terra per desinfectar mugrons i mugroneres. Cal doncs definir quins productes ens calen en funció de les tasques a realitzar, i després respectar les instruccions del fabricant al peu de la lletra quan els fem servir. En aquest sentit convé recordar que prèviament a l'ús d'un desinfectant convé netejar bé:

  • Primer eliminar la brutícia grollera.
  • Després pulir-ne les restes amb aigua i sabó.
  • Per acabar, aclarir amb aigua abans d'aplicar el desinfectant.

Els desinfectants comercials solen ser formulacions que combinen diversos principis actius, amb l'objectiu d'assolir una màxima efectivitat amb un ampli espectre d'acció. Convé que ens assessorem quins són els que més ens interessen en funció dels usos que els vulguem donar. Pel que fa al preu, hem de considerar l'extensió de superfície que podrem desinfectar amb el volum de producte adquirit. No serveix de res comparar el cost dels diferents productes, doncs n'hi ha que vénen molt concentrats i encara que semblin més cars acaben sortint millor de preu. Alguns desinfectants no són compatibles amb d'altres, sinó que mútuament s'anul·len. També, les efectivitats dels desinfectants depenen de treballar en condicions adequades (temps d'exposició, concentració...), sense excessos ni defectes.

 

 

La humitat i els racons

 

Un dels principals enemics de la higiene és la humitat, doncs facilita la proliferació dels bacteris. Així que és tan o més important mantenir les superfícies eixutes com netejar-les i desinfectar-les. L'altre qüestió és que no només s'ha de netejar la brutícia que es veu. No podem oblidar racons crítics com són conduccions d'aigua, neveres o estants on s'emmagatzemen els medicament, entre d'altres.