TENDÈNCIES | 03/01/2010  Consumer-Eroski

La carn de boví es consumeix 8 vegades al mes de mitjana

Els consumidors espanyols mengen carn de boví una mitjana de vuit dies al mes, segons es desprèn de l'estudi monogràfic "Carn de Boví" elaborat per l'Observatori del Consum i la Distribució Alimentària del Ministeri de Medi Ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM).

Carn de boví

En concret, el 48,7% dels enquestats assegura consumir-la dos o tres vegades per setmana. Quant als motius principals que justifiquen el consum de carn de boví, els consumidors que van participar en l'informe van esmentar el sabor, la varietat de tipologia de carn i mantenir una dieta equilibrada. L'estudi destaca també que els ciutadans puntuen la seva confiança en la producció de carn de boví a Espanya amb 7,7 punts sobre 10. En aquest sentit, l'alimentació de l'animal i els controls sanitaris són els aspectes que més preocupen tant a consumidors com a distribuïdors.

Decisió de compra

A l'hora de comprar carn de boví, els consumidors valoren principalment la conservació en l'establiment i l'aspecte de la peça. En general, el ciutadà associa qualitat amb la textura del producte, que la carn estigui tendra i tingui un aspecte fresc. Quant a les peces preferides, la majoria dels entrevistats es decanta pel llom i el rellom. Quant a la tipologia de la carn de boví, el 68,3% dels entrevistats prefereix la carn de boví vermella a la blanca. Aquest resultat ha estat confirmat pels distribuïdors, ja que el 89,7% manifesta vendre més carn vermella que blanca. En general, els espanyols consideren la carn de vedella com la tipologia més saludable.

Segells de qualitat i procedència

La presència de segells de qualitat en la carn de boví és valorada amb una puntuació mitja de 7,8 punts. En aquest sentit, el 83,2% dels enquestats no troba a faltar més informació en els etiquetatges. A més, sis de cada deu professionals entrevistats comercialitza carn de boví amb segells de qualitat diferenciada, dels quals el 66,8% realitza promocions específiques de la carn de boví amb Indicació Geogràfica Protegida. En relació a la procedència de la carn, el 45,7% dels consumidors assenyala que la carn de boví que adquireix prové de la seva comunitat autònoma. Per part dels distribuïdors, el 57,1% ven carn de boví nacional i el 42,1% oferix carn tant nacional com internacional. Per format de compra, els consumidors que adquireixen la carn de boví al tall la consumeixen amb més freqüència, (7,81 vegades al mes), que els quals la compren en safata, (6,89 vegades al mes). Les conclusions d'aquest estudi s'han obtingut després d'analitzar les variables qualitatives i quantitatives sobre els hàbits de consum de carn de boví de la població i les tendències de la distribució d'aquest producte alimentari. Per a la realització d'aquest monogràfic s'han realitzat 1.000 entrevistes a consumidors, 200 a distribuïdors i s'han mantingut dues reunions de grup, va informar el MARM.