REG | 20/04/2018  Ruralcat

VI Trobada de Comunitats de Regants a Tremp

El dia 6 d’abril ha tingut lloc la VI trobada de Comunitats de Regants de Catalunya a Tremp. Aquesta trobada és un referent en les comunitats de regants ja que és un espai de trobada per al diàleg i l’intercanvi d’experiències entre el sector. Aquesta sisena edició ha tingut lloc a Tremp seguint la intenció que sigui organitzada de manera itinerant a cada Demarcació.

La presentació va ser a càrrec del Excm. Sr. Joan Reñe, president de la Diputació de Lleida, que va posar en valor els regadius pel desenvolupament del territori i la seva riquesa.

Ha iniciat la jornada el senyor Francesc Reguant, director de l’Observatori d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes, per parlar del repte de l’agricultura i l’alimentació del segle XXI. Ha exposat les fortaleses i debilitats i les oportunitats i amenaces del regadiu en l’àmbit català. Entre les oportunitats, ha apuntat què representen els nous regadius i el paper que juguen en l’increment necessari de producció d’aliments i dins les amenaces el canvi climàtic, entre altres aspectes.

Ha exposat el concepte de bioeconomia i ha vinculat el dret a l’aigua i el dret a l’alimentació mitjançant la producció agrària, la intensificació de la producció i l’activitat fotosintètica, deixant constància de la central solar transformadora i el pulmó verd que és l’agricultura. L’eficiència del regadiu com a sistema d’alta producció aporta sostenibilitat al sistema natural, ja que concentra la producció amb menys superfície, acota les intervencions, fixa població i crea economia.

La segona intervenció ha estat a càrrec del senyor Antonio Ezquerra, professor titular de Dret administratiu de la Universitat de Lleida. Ha exposat què implica per a les comunitats de regants la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, com les afecta, quins requisits cal complir i en quins casos es queda exempt d’aplicar aquesta normativa.

Per acabar la jornada, ha tingut lloc la quarta Assemblea General de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR), on s’han presentat i aprovat la memòria de l’any 2017 i les línies generals de treball per a l’any 2018, entre altres aspectes. Durant l’Assemblea, els patrocinadors/col·laboradors d’ACATCOR han disposat d’un espai dedicat a poder exposar diferents materials o projectes destinats a les comunitats de regants.

Tant en la inauguració com en la cloenda, s’ha constatat l’interès a explicar a la societat els beneficis del regadiu, a treballar conjuntament amb totes les administracions per millorar i modernitzar els regadius i poder ser més eficients en l’ús de l’aigua de reg, i a deixar constància que els regadius són un instrument per a la seguretat alimentària del país.

Aquesta jornada, organitzada per ACATCOR i el DARP amb la col·laboració de totes les persones que hi han participat i les institucions del territori, ha comptat amb la presència de 150 regants de diferents comunitats de regants de Catalunya.

El Sr. Oriol Anson, Director de Desenvolupament rural va realitzar la cloenda posant èmfasis en l’interès d’explicar a la societat els beneficis del regadiu, de treballar conjuntament amb totes les administracions per a millorar i modernitzar els regadius i poder ser més eficients en l’ús de l’aigua de reg, deixant constància que els regadius són un instrument per a la seguretat alimentaria del país.