AJUTS | 20/04/2018  Ruralcat

S’obre la convocatòria d'ajuts per a la creació de grups operatius supraautonòmics

L’objectiu d’aquestes subvencions per la creació de grups operatius és promoure qualsevol forma d'innovació en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com en la transformació i la comercialització de productes agroalimentaris o forestals.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medio Ambient ha publicat, en el Butlletí Oficial d'Estat, l'extracte de la convocatòria d'ajuts per a la creació de grups operatius supraautonòmics, com a instrument per impulsar la innovació de l’Agricultura productiva i sostenible.


La finalitat dels ajuts és la creació d'aquests grups operatius, que estaran formats per actors de diferents perfils, i buscaran una solució innovadora per a un problema concret o una oportunitat en el sector agroalimentari o forestal. La solució es reflectirà en la redacció d'un projecte, que podrà ser executat en una fase posterior.


Amb la creació de grups operatius es pretén promoure qualsevol forma d'innovació en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals, ja sigui en la producció de béns i serveis, en els processos tecnològics, en l'organització i la gestió, al mercat i la comercialització o en innovació social o altres formes d'innovació.


Aquests ajuts s'emmarquen dins el Programa Nacional de Desenvolupament Rural, que inclou actuacions d'àmbit supraautonòmic, d'interès general i la competència correspon a l'Administració General de l'Estat.


El pressupost total d’aquesta convocatòria es de 6.987.857 €, amb un límit màxim d’ajuda per agrupació beneficiaria de  fins a 100.000 €.


L'autoritat de gestió del PNDR és el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal.


La presentació de sol·licituds per a la creació de grups operatius supraautonòmics, convocatòria 2018, es realitzarà a través de la seu electrònica del Ministeri i el termini romandrà obert fins al pròxim 6 de maig de 2018.