REG | 18/01/2012  RuralCat

El Govern incentiva l'ús del reg del Segarra-Garrigues amb un preu bonificat i assequible per als regants

El Govern de la Generalitat ha fixat el preu de l'aigua del Segarra-Garrigues en 0,088 euros per metre cúbic. També ha anunciat que els regants que s'acullin i s'incorporin al reg durant el 2012 es podran beneficiar d'importants bonificacions durant els propers tres anys.

 El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha proposat al Consell Executiu el preu final de l'aigua del sistema Segarra-Garrigues, que queda establert en 0,088 euros per metre cúbic. Aquest preu s'obté a partir d'una tarifa binòmica que inclou una part fixa, de 181 euros per hectàrea i any, i una part variable de 0,080 euros per metre cúbic.

Per altra banda, també s'han establert bonificacions i mesures a l'espera que les finques siguin productives. Els regants que s'acullin i s'incorporin al reg durant el 2012 es podran beneficiar de bonificacions que van des del 75 % fins al 25 %, durant  els propers tres anys en la part fixa de la tarifa del servei, així com també dels ajuts als plans de millora que inclouen subvencions de fins al 40% de les inversions. A partir del quart any, es pagarà el 100 % de la tarifa, que s'actualitzarà tenint en compte l'índex i els percentatges de l'Índex de Preus al Consum (IPC) i el preu de l'energia.
Respecte a la data prevista per iniciar la implantació de la tarifa per part de l'adjudicatari del Canal Segarra-Garrigues, es preveu que s'apliqui a partir del setembre per a les noves hectàrees que s'adhereixin al reg. Pel que fa a les hectàrees que actualment estan en servei, es procedirà a liquidar el deute pendent aplicant la tarifa dels 0,088 euros per metre cúbic utilitzat.
Totes les hectàrees que es preveu que puguin adherir-se al reg corresponen als sectors 1 i 2 i al sector 12 (zones de reg de transformació).
El canal Segarra-Garrigues subministra aigua a 67.816 hectàrees situades en 60 municipis de sis comarques diferents i dóna servei a 16.000 propietaris. En total, el canal implica una inversió de més d'un milió d'euros, dels quals 714 ja han estat executats.