AJUTS | 20/01/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM abona 7 milions d'ajuts i indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu, a partir del divendres 20 de gener, el pagament de les línies d'ajut agroambiental de Conservació i Millora de Races Autòctones, Foment de la Ramaderia Ecològica, la Indemnització compensatòria en zones diferents de muntanya i pagaments complementaris d'altres línies, corresponents a la campanya 2011. L'import d'aquests ajuts, que tenen caràcter cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), és de més de 7 milions d'euros i beneficiarà a 2.757 explotacions agràries catalanes.

paisatgerural062810cont.jpg

Conservació i millora de races autòctones

L'objectiu d'aquesta mesura és preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, que són la base de les explotacions tradicionals, i font de productes ramaders de qualitat.
Les dades relatives al pagament són:
Alt empordà: 11 expedients i 72.424,16 euros.
Alt Urgell: 19 expedients i 25.510,16 euros.
Alta Ribagorça: 27 expedients i 60.235,27 euros.
Anoia: 1 expedient i 9.312,00 euros.
Bages: 1 expedient i 400 euros.
Baix Empordà: 5 expedients i 36.873,99 euros.
Berguedà: 8 expedients i 37.165 euros.
Cerdanya: 70 expedients i 100.654 euros.
Garrotxa:  4 expedients i 9.210 euros.
Gironès: 4 expedients i 17.400 euros.
Noguera: 2 expedients i 15.390,04 euros.
Garrigues: 1 expedient i 200 euros.
Osona: 5 expedients i 11.810,00 euros.
Pallars Jussà: 33 expedients i 174.673,71 euros.
Pallars Sobirà: 123 expedients i 279.646,42 euros.
Pla de l'Estany: 5 expedients i 15.390 euros.
Ripollès: 55 expedients i 100.965,06 euros.
Segrià: 2 expedients i 13.134,00 euros.
Solsonès: 3 expedients i 23.430,75 euros.
Val d'Aràn: 46 expedients i 84.899,14 euros.
Vallès Occidental: 1 expedient i 6.600 euros.
Vallès Oriental: 1 expedient i 9.240 euros.
Total: 427 expedients i 1.104.563,70 euros.
 

Foment de la ramaderia ecològica

El principal objectiu d'aquesta línia és reforçar la producció agrària ecològica, i més concretament la producció ramadera, com a sistema que permet obtenir unes majors cotes de benestar animal, fomentar la conversió de noves persones ramaderes a aquest sistema i el manteniment de les actuals, l'obtenció de productes de qualitat diferenciada, i la promoció del desenvolupament de les estructures de mercat per a productes ecològics.
En aquest pagament, manca la part de l'ajut corresponent als bovins engreixats en l'explotació i sacrificats d'acord als criteris establerts a l'ajut, que es realitzarà de forma complementària una vegada es disposi i es comprovi aquesta informació, a data 31 de desembre de 2011.
Les dades relatives al pagament són:
Alt Camp:1 expedient i 310,80 euros.
Alt Empordà: 13 expedients i 113.918,17 euros.
Alt Penedes: 1 expedient i 14.400 euros.
Alt Urgell: 11 expedients i 58.033,02 euros.
Alta Ribagorça: 43 expedients i 426.467,11 euros.
Anoia: 2 expedients i 22.688,34 euros.
Bages: 13 expedients i 90.193,16 euros.
Baix Camp: 1 expedient i 12.951,60 euros.
Baix Ebre: 1 expedient i 1.890 euros.
Baix Empordà: 1 expedients i 7.893,98 euros.
Berguedà: 10 expedients i 59.625,75 euros.
Cerdanya: 15 expedients i 148.653,56 euros.
Conca De Barberà: 1 expedient i 3.774,58 euros.
Garrotxa:23 expedients i 124.588,47 euros.
Gironès:1 expedient i  8.861,94 euros.
Noguera: 3 expedients i 32.852,98 euros.
La Selva: 3 expedients i 3.614,10 euros.
Garrigues: 1 expedient i 5.813,22 euros.
Maresme: 3 expedients i 3.953,52 euros.
Osona: 8 expedients i  86.399,69 euros.
Pallars Jussà: 66 expedients i 891.873,64 euros.
Pallars Sobirà: 70 expedients i 584.562,68 euros.
Pla de L'Estany:  3 expedients i 27.616,56 euros.
Ribera D'ebre: 1 expedients i 3.280,23 euros.
Ripollès: 73 expedients i 691.009,33 euros.
Segarra: 2 expedients i 10.277,56 euros.
Solsonès: 4 expedients i 29.656,16 euros.
Val d'Aràn: 7 expedients i 34.400,31 euros.
Vallès Occidental: 2 expedients i 21.580,40 euros.
Vallès Oriental: 5 expedients i 33.448,99 euros.
Total: 388 expedients i 3.554.589,85 euros.
 

Indemnització compensatòria en zones diferents de muntanya

L'ajut de la Indemnització Compensatòria té com a objectiu fonamental compensar econòmicament aquelles activitats agropecuàries realitzades en zones amb desavantatges naturals i que impedeixen el desenvolupament habitual d'una agricultura i d'una ramaderia competitives.
D'aquesta forma es pretén:
• Assegurar un ús continuat de les terres agràries i contribuir, així, al manteniment d'una comunitat rural estable.
• Mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles, amb especial consideració a les exigències mediambientals.
Les dades relatives al pagament són:
Anoia: 6 expedients i 8.750,78 euros.
Bages: 5 expedients i 6.642,21 euros.
Baix Camp: 1 expedient i  576,69 euros.
Baix Ebre: 1 expedients i 611,4 euros.
Berguedà: 3 expedients i 5.068,78 euros.
Cerdanya: 1 expedient i 328,68 euros.
Conca de Barberà: 2 expedients i 2.012,96 euros.
Garraf: 1 expedient i 498,24 euros.
Garrotxa: 1 expedient i 1.826,38 euros.
Noguera: 3 expedients i 4.418,07 euros.
Garrigues: 615 expedients i 824.644,53 euros.
Osona: 2 expedients i 4.431,44 euros.
Pallars Jussà: 2 expedients i 3.148,96 euros.
Pla d'Urgell: 1 expedient i 308,28 euros.
Priorat: 125 expedients i 83.478,18 euros.
Ribera d'Ebre: 277 expedients i 257.118,88 euros.
Ripollès: 2 expedients i 8.065,01 euros.
Segarra:1 expedients i 1.193,94 euros.
Segrià: 293 expedients i  448.375,33 euros.
Solsonès: 12 expedients i 3.5420,8 euros.
Terra Alta: 534 expedients i 576.451,57 euros.
Urgell: 5 expedients i4.978,23 euros.
Total:1.893 expedients i 2.278.349,34 euros.
 

Línies d'ajuts agroambientals amb pagaments complementaris. Campanyes 2010 i 2011:

Campanya 2010 de Conservació races autòctones: 11 beneficiaris i 49.865 euros.
Campanya 2011 de Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola X.N. 2000: 5 beneficiaris i 17.347,33 euros.
Campanya 2011 de Millora de prats i pastures en zones muntanya: 20 beneficiaris i 31.692,38 euros.
Campanya 2011 de Sistemes alternatius a la lluita química en vinya: 13 beneficiaris i 25.109,78
Total: 49 beneficiaris i 124.014,49 euros.