SANITAT VEGETAL | 24/04/2018  Ruralcat

Es publiquen dos fulls informatius amb les pràctiques agràries més efectives de lluita contra el cargol poma

Són el resultat d’una jornada en què tècnics involucrats en la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre i representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació van posar en comú les seves experiències en aquesta matèria. L’efectivitat a camp dels diferents mètodes, en molts casos, pot ser superior a l’actual amb unes bones pràctiques agràries.

Les experiències d’aquests darrers anys dels tècnics involucrats en la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre, així com de representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació, de les comunitats de regants, dels sindicats de pagesos, d’organitzacions de productors i distribuïdors de saponines, han quedat recollides en dos fulls informatius publicats pel Departament d’Agricultura.
 
- El primer, específic sobre l’òptim ús de la saponina en els diferents moments del cultiu. 

- El segon, relatiu al conjunt de pràctiques agràries tant de lluita com de prevenció. 

A aquests fulls, se’ls donarà la màxima difusió per assegurar que aquesta informació, ja testada i contrastada, arribi al màxim nombre d’arrossaires.
 
El fullets han estat fruit d’una trobada de tots aquests especialistes, amb  l’objectiu de fer transferència de coneixements relacionats amb la lluita i erradicació del cargol poma. Tots ells van coincidir en el fet que l’experiència d’aquests darrers anys ha permès conèixer millor l’efectivitat de les diferents tècniques de lluita, i que l’aplicació correcta de pràctiques agràries permet millorar-ne molt l’efectivitat.