SANITAT ANIMAL | 23/01/2012  RuralCat/OIE

L'OIE alerta dels riscos del mal ús dels antibiòtics en els animals

L'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) ha presentat les seves prioritats per al 2012 en la lluita contra els perills biològics. Entre elles, segons el director general, Bernard Vallat, destaca la promoció de l'ús responsable i prudent d'antimicrobians en la medicina veterinària.

"Les malalties que s'estenen a la interfície entre animals, humans i ecosistemes són nombroses i poden causar importants problemes de salut tant entre les persones com entre els animals", va afirmar Vallat en roda premsa, posant l'accent en que "el 60% dels agents patògens perillosos per a les persones tenen un origen animal, i per això és urgent enfortir i millorar els vincles entre els sistemes de sanitat pública i sanitat animal".
L'ús equivocat d'antibiòtics en la medicina humana i veterinària pot dificultar el tractament eficaç i la recuperació de les malalties. Per això, l'OIE recomana:
  • Evitar pràctiques nocives com l'ús no recomanat i la producció i contraban de productes falsificats.
  • Enfortir el bon govern dels serveis veterinaris per a un millor control, registre, importació, distribució i ús dels antimicrobians en els ramaders;
  • Assolir un millor coneixement i vigilància de les quantitats d'antimicrobians usats en la producció pecuària.
  • Harmonitzar els programes nacionals de vigilància i monitorització de la resistència als antimicrobians per als animals, els humans i en el medi ambient, i implementar programes de coordinació i solidaritat internacional
  • Implementar mesures d'avaluació del risc.
 
L'OIE insisteix a recomanar una vasta aplicació dels marcs regulatoris per als productes veterinaris. El Codex Alimentarius, la FAO i la OMS són els seus interlocutors clau en recomanacions als veterinaris i productors pecuaris, i en particular sobre l'anàlisi del risc de residus de medicaments veterinaris en els productes alimentaris d'origen animal i els mètodes per l'anàlisi d'aquests productes.
"Els antibiòtics no són productes ordinaris i la seva venda i ús no poden ser lliures. El seu ús apropiat pels usuaris per evitar l'aparició de resistències en els animals requereix una formació científica molt llarga i complexa", va declarar el director Vallat. "Per això, en el futur s'haurà de supervisar millor el seu ús en tot el món; si no, els antibiòtics poden circular sense control, per exemple per mitjà de compres massives fetes directament pels ciutadans a internet ", va concloure.
En 2013, l'OIE convocarà una conferència mundial a París sobre l'ús prudent i el monitoratge d'antimicrobians en els animals, amb l'objectiu de promoure l'ús de productes antimicrobians veterinaris mitjançant bones pràctiques agrícoles a tot el món.