FORMACIÓ | 24/01/2012  RuralCat/DAAM

L'ECA d'Amposta col·labora en la restauració de les salines de Sant Antoni

Durant els mesos de novembre i desembre, l'alumnat de Primer i Segon del CF de grau superior de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics va col·laborar en la restauració de les salines de Sant Antoni, a Poble Nou del Delta, una pedania de la localitat d'Amposta.

ecaamposta230112.jpg

Alumnes treballant a les salines de Sant Antoni. Font:DAAM.

 Aquests treballs s’emmarquen dintre del projecte que du a terme l’organització Seo Bird Life, i van consistir en la preparació de terreny i el posterior trasplantament de plantes de Limonium, autòctones de la zona deltaica.

 Aquesta pràctica s’assimila a una activitat del crèdit d’Instal·lacions de jardins i restauració de zones verdes del CFGS de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. Un total de 90 alumnes van participar durant els tres dies que van durar els treballs fent sessions de tot un dia lectiu (6 hores cada vegada).
 
 Els resultats, malgrat que l’època de trasplantament no era la més adequada, és previsible que siguin bons, ja que segons l’expert del projecte senyor Albert Bertolero “les plantes són molt importants, però ho és molt més la reserva de llavor que contenen els pans de terra que suporten les plantes en ser trasplantades”, per la qual cosa cal esperar que a la primavera la germinació de les llavors de Limonium sigui abundant.
 

Informació relacionada