SECTOR DE L'AVELLANA | 26/01/2012  DAAM

El DAAM obre un expedient informatiu sobre la fixació del preu de l'avellana a la Llotja de Reus

Els directors generals d'Agricultura i Ramaderia i d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins i Domènec Vila, s'han reunit aquesta setmana amb el responsable del sector de l'avellana d'Unió de Pagesos (UP).

 A més de repassar informes tècnics i altra documentació pertinent, i de rebre les inquietuds d’UP al respecte, el Departament ha explicat quin és el seu àmbit competencial en la fixació de preus i que la Llotja informa els operadors intentant reflectir els preus reals del mercat, que és qui els determina. 

Com ha fet avui amb UP, el Departament també convocarà en breu els representants de la Llotja de Reus. Ambdues reunions formen part de l’expedient informatiu que el Departament ha obert per analitzar el funcionament de la Llotja de Reus. El DAAM té la responsabilitat d’estudi, registre, promoció i vigilància dels mercats en origen dels productes agraris. 
L’expedient informatiu té per objectiu analitzar la informació aportada per cada part i buscar eines que permetin una millora del funcionament de la Llotja, element essencial per la fixació de preus en les operacions de compra-venda d’avellana en origen. Aquestes eines es concretaran i acordaran entre les parts per tal d’assegurar la seva implementació i eficàcia.