I+D+R | 27/01/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM publica el programa d'innovació al sector agroalimentari del 2012

El document presenta més de 1.300 accions que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té previst realitzar en matèria de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació. El programa destaca com a àmbits estratègics: la gestió eficient de l'aigua de reg, la comercialització, la Política Agrària Comuna, el benestar animal i el Medi Ambient i la Biodiversitat.

innoagro23012270112.jpg

Detall de la portada del programa. Font: DAAM.

L’impuls de la innovació al sector agroalimentari és una tasca que el DAAM realitza de forma continuada des de fa anys. Durant tot aquest temps s’han creat i consolidat instruments com el Pla Anual de Transferència Tecnològica –que enguany compleix el 10è aniversari–, el Programa de Formació Agrària, la formació multidisciplinar de joves empresaris agraris, l’estímul de l’emprenedoria, el suport a projectes innovadors, el sistema d’assessorament agrari de Catalunya o la comunitat virtual agroalimentària RuralCat. Aquests serveis i instruments compten amb la implicació i la participació activa de tots els agents del sector, fet que tenen el valor afegit que són definits “pel sector i per al sector”.

Amb aquest nou any, el DAAM també lidera la definició d’un Pla estratègic interdepartamental de R+D+I agroalimentari i rural de Catalunya. El Pla permetrà optimitzar recursos i definir actuacions i polítiques comunes  entre tots els agents de Catalunya implicats en la generació i aplicació del coneixement (R+D) i la transferència d’aquest per transformar-lo en productes i serveis amb valor afegit.