SECTOR AGROPECUARI | 01/02/2012  RuralCat/DAAM

Prevenció davant la previsió de fortes gelades

Davant la previsió de temperatures molt baixes durant els pròxims dies, i, per tant, fortes gelades que poden afectar els conreus agrícoles catalans, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) recomana a tots els agricultors i ramaders extremar les mesures de prevenció. Aquest missatge també s'ha fet arribar a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) perquè el traslladin a tots els seus agricultors.

Les gelades poden tenir una especial incidència en el cas de cultius hortícoles i ornamentals. En el cas de conreus d’aquest tipus que estan protegits, la prevenció parteix amb un cert avantatge. En aquests casos, el DAAM recorda que pot resultar interessant avançar la recol·lecció de fruits i plantes que ja estiguin en condicions de ser collits.

 
Si bé en el cas dels fruiters de llavor i pinyol, els arbres es troben en plena aturada hivernal i, per tant, no cal esperar-hi danys significatius, altres fruiters com els cítrics o els ametllers corren el risc de veure’s afectats, els primers en relació amb les varietats més tardanes que encara tenen fruits als arbres, i els segons sempre que hagin iniciat la florida.
 
En el cas de l’olivera les gelades podrien afectar l’escorça de les branques més joves, la qual cosa pot representar una via d’entrada de malalties en dies posteriors, motiu pel qual es considera important protegir-les amb fungicides a base de coure.
 
És convenient també protegir el subministrament d’aigua que pugui ser afectat per aquestes gelades, qüestió que cal tenir en compte tant en les explotacions agrícoles com en les ramaderes. En aquest últim cas, caldria preveure sistemes alternatius de subministrament perquè el bestiar no en quedi afectat. Així mateix, es recomana protegir totes aquelles canonades, dipòsits o d’altres elements de contenció i circulació d’aigua que corrin el risc de glaçar-se.
 
Finalment es recomana també extremar les precaucions per circular, especialment en àrees de muntanya, ombradius, etc.