DUN 2012 | 01/02/2012  RuralCat/DAAM

S'inicia el període de presentació de la DUN 2012

A partir del dia 1 de febrer, i fins al dia 30 d'abril, els titulars d'explotacions agràries podran presentar les Declaracions Úniques (DUN) juntament amb les sol·licituds d'ajuts relacionats amb la petició única i el Contracte Global d'Explotació. Entre d'altres, es podran sol·licitar els ajuts de pagament únic, al sector de fruits de closca, al sector ramader, agroambientals, per a la modernització d'explotació agrària, per a la diversificació, per a la primera instal·lació de joves i fins a 48 tràmits diferents en una única actuació.

La Declaració Única es presenta per uns 62.000 titulars d’explotacions agràries, que generen més de 200.000 sol·licituds d’ajuts i actuacions específiques per un valor superior als 330 milions d’euros, dels quals 250 milions corresponen a l’ajut de pagament únic.
 

Novetats 2012

El nou marc normatiu del Contracte Global d’Explotació incorpora millores per facilitar l’accés a aquests ajuts destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient. Les millores més rellevants són la possibilitat de tramitar tots els ajuts associats a través de qualsevol entitat col·laboradora de la DUN, la modificació dels requisits dels signataris i l’eliminació els compromisos no exigibles per normativa europea (assegurances, formació, comptabilitat...).
 Com a novetat, enguany es pot sol·licitar l’ajut per compatibilitzar l’activitat apícola amb la conservació de l’abellerol i la inscripció en el Registre de Titularitat Compartida de les explotacions agràries, que afavoreix el reconeixement de la cotitularitat de les dones i contribueix de manera efectiva a dotar-les de major visibilitat i destacar el seu paper dins l’activitat agrària.
 També cal destacar com a novetat que, a partir d’aquesta campanya, l’únic mitjà per a la presentació de les declaracions per part de les entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) és la telemàtica, mitjançant signatura electrònica. Aquest sistema de presentació suposa una millora del servei i un increment en l’agilitat de la tramitació, donat que evita desplaçaments, proporciona registre immediat de la declaració i permet la presentació de la sol·licitud a qualsevol hora del dia tots els dies de la setmana.
 

El DAAM vol facilitar al màxim la tramitació a la ciutadania

Amb l’objectiu de facilitar al màxim la tramitació a la ciutadania, el DAAM proporciona a través de la seva pàgina web informació general sobre la DUN, i informació personalitzada sobre els seus drets de pagament únic, l’esborrany de la seva declaració i la informació gràfica de la seva explotació declarada al 2011, que pot consultar-se mitjançant els codis i contrasenyes que es comuniquen als declarants amb la carta de presentació de campanya.
 
A més, i amb el mateix objectiu, el DAAM posa a disposició de determinats sol·licitants la DUN simplificada. Aquesta permet la confirmació de la declaració presentada la campanya anterior si no es volen realitzar canvis. Aquesta confirmació es pot dur a terme a través de la web del DAAM o bé a través del telèfon 012 d’Atenció Ciutadana de la Generalitat.
 

Informació relacionada