BALANÇ ANUAL | 09/01/2008  Ruralcat

Catalunya registra una reducció significativa de la malaltia d'Aujeszky durant el 2007

L'evolució de la malaltia de l'Aujeszky durant el 2007 ha estat molt favorable a Catalunya al passar d'un 11 per cent d'explotacions de reproductores positives l'any 2006 a un 2 per cent d'explotacions lliures d'aquest virus.

Revisió veterinària en una granja de porcs

Font: MAPA

Al llarg de l'any passat es van incrementar els controls a les explotacions que encara eren positives aplicant un seguit de mesures, com són:

  • Controls individuals d'eliminació de truges positives


  • Restricció de moviments als animals positius


  • Penalitzacions als engreixos positius


  • Controls als escorxadors

Cal destacar que aquest descens ha estat possible gràcies a la conscienciació i el treball conjunt de l'Administració i el sector.

Distribució de les explotacions lliures d' Aujeszky


Actualment, hi ha 29 explotacions de truges reproductores no qualificades com a indemnes amb la següent distribució:

  • Lleida: Resten 20 explotacions per qualificar, però totes ells han iniciat el programa de qualificació. El principal problema són les possibles recirculacions del virus, concentrades en major grau a la zona del Pla d'Urgell. Tanmateix, les comarques de Les Garrigues i de l'Urgell han sol·licitat la qualificació de comarca en procés d'indemne.


  • Girona: Tota la província està en procés d'indemne, i queden per qualificar 6 explotacions.


  • Barcelona: Hi ha 2 explotacions no qualificades: una a la comarca d'Osona i una altra al Bages.


  • Tarragona: Resta una explotació, en procés d'eliminació de les verres positives.


  • Terres de l'Ebre: No n'hi ha cap.

En quant a les explotacions d'engreix a Catalunya, darrerament s'han accelerat les qualificacions per tal d'assolir la qualificació de comarca indemne. Actualment, hi ha 18 comarques qualificades d'indemnes, 17 en procés d'indemne i la resta amb prevalença per sota del 10 per cent d'explotacions no qualificades. A més, des de l'1 de gener totes les explotacions d'engreix no qualificades no podran disposar de document sanitari de trasllat, fet que ajudarà a obtenir la qualificació d'indemne. De cara al 2008 es pretén declarar Catalunya lliure d'Ausjeszky en el primer quadrimestre, aconseguint així el mateix status sanitari que les explotacions dels altres Estats Membres de la UE. D'aquesta manera, s'evitaran restriccions de moviments a les exportacions d'animals i de canals. En conseqüència, l'eradicació de la malaltia constitueix una de les bases essencials per a l'establiment del mercat intracomunitari d'animals i de les seves carns i productes. La desaparició del virus també ajudarà a augmentar la productivitat ramadera i millorar el nivell de renda dels ramaders.