RESULTATS SECTOR | 10/12/2007  Ruralcat

Informe de preus percebuts i pagats pel productor lleter (desembre 2007)

L¿Observatori de la Llet ha elaborat una nova edició de l'informe de preus percebuts pels productors del conjunt d'explotacions d'una mostra per mesos, que enguany correspon als tres primers trimestres de l'exercici 2007.

Munyint vaques

Font: DAR

Una de les funcions de l'Observatori és subministrar a la Taula Sectorial de la llet informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d'altres, en els preus pagats i percebuts pels productors, en la gestió tècnica i econòmica dels costos de la producció de llet i en la situació d'oferta i demanda dels productes lactis en el mercat. El sistema de pagament és variable segons qui sigui el primer comprador. Per això, l'Observatori no pot realitzar la mitjana ponderada dels preus percebuts fins a finals de l'any. En conseqüència, el preu base mitjà i el preu realment percebut, amb primes incloses, s'obtenen al final de l'exercici i són les dades que incideixen en els resultats econòmics de l'explotació de vaques de llet. Els informes de l'Observatori estan elaborats amb dades de les explotacions i fan referència a un exercici econòmic. No obstant, també recullen els resultats amb periodicitat trimestral i elaboren un document provisional sobre l'evolució dels preus pagats i percebuts en el semestre objecte d'estudi, el conjunt d'un semestre o al final de l'exercici. Segons es desprèn de les dades de l'informe, es constata un increment mantingut del preu de la llet a partir del mes de maig. Pel que fa als preus pagats pels productes comprats, destaca l'augment de l'alfals deshidratat (11 per cent de mitjana) i el pinso (15 per cent). L'informe es divideix en els següents capítols:

 • Seguiment dels preus percebuts per la venda de la llet, de gener a setembre de 2007
  • Resum
  • Sistema de pagament de la llet
  • Preus percebuts per mesos de gener a octubre de 2007
  • Primer per qualitat nutritiva
  • Primes per higiene i sanitat
  • Resum gràfic
 • Preus pagats dels principals productes (INPUTS)
 • Principals partides dels costos totals de la producció de llet

Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.