INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 08/05/2018  Ruralcat

Dades Bàsiques de l'Agroalimentació a Catalunya 2018

El DARP ha publicat el recull anual de les "Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya 2018".

La publicació conté totes les dades anuals actualitzades sobre els diferents sectors agroalimentaris: producció agrícola i ramadera, pesca marítima, gestió dels boscos i indústria alimentària, així com les dades econòmiques del sector, el comerç exterior i la comparativa amb la resta del país i els altres els països de la Unió Europea.

Entre les dades que recull l’informe destaca que el 41,5% del conreu agrícola al territori català, corresponent a un total de 350.305 hectàrees, està format per cereals, seguit d’oliveres (13,5%), fruita (12%) i farratges (11,7%). També es reflecteix que el consum alimentari a les llars catalanes va sumar 5.513,37 milions de kg/l durant el 2016.