I+D | 28/11/2007  Ruralcat

El CSIC desenvolupa un plàstic autodegradable i germicida

Un equip del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat un experiment per a l'obtenció de materials plàstics autodegradables i germicidas, capaços d¿eliminar organismes nocius per a la salut humana.

Material plàstic autodegradable

En el procés de d'autodegradació, el plàstic es va tornant opac.
Font: CSIC

S'ha comprovat també que el nou material nanocompost d'òxid-polímer es degrada completament després de complir amb la seva vida útil. L'equip, que ha aplicat aquests materials per a l'envasat d'aliments, contempla l'ús d'aquesta tecnologia en materials biomèdics com:

  • Xeringues
  • Catèters
  • Sondes
  • Desenvolupament de biosensors

L'investigador del CSIC i director de la investigació, Marcos Fernández, que treballa a l'Institut de Catàlisi i Petroliquímica (CSIC), a Madrid, assenyala els avantatges del material: "és capaç d'aniquilar tot microorganisme nociu, com bacteris i fongs i després s'autodegrada. Però, a més, es fa amb un mètode senzill i econòmicament viable, l'ús del qual es pot generalitzar a la indústria de plàstics". Per a introduir el caràcter autodegradable i germicida, els investigadors van utilitzar un fotocatalitzador basat en òxid de titani modificat que s'incorpora directament en el component plàstic líquid.

 

Procés d'autodegradació del material

 

Aquest òxid fa servir la llum solar com a font d'energia per a degradar el plàstic després de complir amb la seva vida útil. El material inorgànic òxid no necessita ser alliberat al medi, tal com ho fan la majoria dels germicides actuals, de manera que no allibera cap producte indesitjat en l'aliment. L'investigador del CSIC explica el procés: "el sistema ha mostrat una eficiència enfront de microorganismes nocius, fins i tot en condicions de formació de biopel·lícules, no observada anteriorment en cap altre tipus de biocida estudiat". "S'ha analitzat la degradació del sistema amb llum solar i s'ha comprovat la competitivitat temporal del procés respecte a mètodes usuals de biodegradació, i l'absència d'autodegradació apreciable durant la seva vida útil¿. ¿El control de les dues propietats noves del sistema, la autodegradació i les propietats germicides, s'assoleix ajustant la proporció de component òxid en el nanocompost d'acord amb les necessitats exigides per la pròpia aplicació del sistema¿, destaca Fernández. En aquest experiment han col·laborat, juntament amb els investigadors de l'Institut de Catàlisi i Petroliquímica (CSIC) i l'Institut de Ciència i Tecnologia de Polímers (CSIC), científics del Helmholtz-Zetrum fur Infecktionsforschung (Alemanya).