ESTUDI | 09/05/2018  Ruralcat

Un projecte de recerca demostra que l’agricultura ecològica pot contribuir a mantenir un estat de salut òptim

El DARP ha publicat una fitxa tècnica on s’exposen els resultats del projecte de recerca de la doctora i investigadora de la Universitat de Barcelona R.M. Lamuela

L’agricultura ecològica pot contribuir en el manteniment d’un estat de salut òptim, en part pel seu major contingut de compostos bioactius, com els polifenols, respecte a la convencional. En aquesta fitxa es resumeixen els resultats d'un estudi pilot que té l'objectiu d’avaluar l'efecte diferencial del seguiment d'un patró de dieta ecològica enfront d'una dieta sana no ecològica.

Durant l’estudi es va realitzar un assaig clínic creuat i aleatoritzat amb 19 voluntaris sans que van seguir, durant cuatre setmanes, un patró de dieta saludable (tipus Dieta Meditarrània) amb aliments procedents d'agricultura ecològica o convencional. Al final de cada període d'intervenció es analitzar mitjançant diverses tècniques mostres d'orina, plasma, femtes i saliva.

La doctora Rosa María Lamuela Raventós de la Universitat de Barcelona va encapçalar aquest estudi que va ser finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Jornades tècniques del 14 al 20 de gener

Les principals fires del sector agroalimentari i rural a Catalunya durant el 2019

RuralCat oferirà 29 cursos a distància en 85 edicions diferents durant el 2019