I+R | 26/11/2007  Ruralcat

Un nou tractament elimina les flors excedents i augmenta la mida de les fruites

L'abundància de flors en els presseguers i pomeres no és necessàriament una característica positiva. Si totes les flors crescudes a la primavera es convertissin en fruita, la collita resultant seria gran, però la fruita seria molt petita i no comercialitzable.

Préssecs collits dels arbres experimentals

Préssecs collits dels arbres experimentals. Font: USDA

Per evitar aquest fet, els científics del Servei de Recerca Agrícola (ARS) han desenvolupat un mètode més eficaç per a reduir la quantitat de flors en arbres i poder produir fruita més gran i més rendible. La peces de major mida tenen un preu més alt en el mercat. Un grup d'investigadors del Laboratori Apalache de Recerca de Fruites de Kearneysville (Virginia), format pel fisiòleg Thomas Tworkoski i l' horticultor Stephen Miller, han experimentat amb l'ús d'un extracte d'un oli essencial vegetal per a reduir la quantitat de flors en un arbre. Tanmateix, aquest mètode és respectuós amb el medi ambient i podria prevenir el trencament de les branques de l'arbre degut al pes excessiu de la fruita.

Funcionament del sistema i altres aplicacions


El nou sistema es basa en ruixar els arbres fruiters amb el producte natural vegetal durant la fase de florida. Aquest tractament danya els teixits reproductius de la flor i impedeix la seva pol·linització i la fertilització. La concentració de l'extracte de l'oli essencial vegetal determina la quantitat de flors eliminades. Actualment, els investigadors treballen en la selecció del moment oportú per a l'aplicació, tenint en compte els cicles de diversos arbres fruiters com les pomeres, presseguers, pereres. Aquest mètode tpodria beneficiar també la producció de fruita orgànica. No obstant, de moment és només una hipòtesi ja que l'ARS ha sol·licitat una patent sobre aquesta tecnologia i està buscant socis per a la recerca amb petites proves de camp. La introducció del tractament beneficiaria els agricultors nord-americans que inverteixen fins a 500 dòlars per a extreure manualment les flors excedents en una superfície de més de 4.000 m2, amb un cost total de més de 156 milions de dòlars anuals.