DOSSIER TÈCNIC | 01/06/2018  Ruralcat

Dossier Tècnic 90: “Alimentació animal”

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 90, dedicat en aquesta ocasió a l’”Alimentació animal”.

El Dossier Tècnic nª 90 aprofundeix en la qualitat i seguretat de la producció de pinsos com a primer pas en l’obtenció d’aliments d’origen animal amb les màximes garanties. En la presentació del Dossier, a càrrec del Sub-director General de Ramaderia, Joaquim Xifra Triadú, es remarca la importància de les polítiques de seguretat alimentària en el marc de l’agricultura i la producció de pinsos i es plantegen els reptes presents i futurs de la indústria, que haurà de respondre a un increment del consum de carn a nivell mundial tot garantint la qualitat i la salut dels animals i de les persones. 

En el present número també s’aborden els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APCC), el Sistema d’Autocontrol que analitzar, prevenir i controlar l’aparició de perills en la cadena alimentària, així com els aspectes més rellevants en fàbriques de pinso.

Així mateix, el Dossier recull les principals conclusions de la Directora d’ADIPREM, Isabel Marzo Lázaro, sobre la situació actual dels additius en l’alimentació animal, així com les consideracions per afrontar els problemes de les micotoxines a càrrec del consultor en Nutrició Animal Tersecus CI, M. Gorrachategui García.

Per últim, aquest número entrevista el Responsable de seguiment del Reglament (CE) núm. 183/2005 sobre la higiene dels pinsos de la Unitat de Nutrició Animal i Medicament Veterinari de la Direcció E (Seguretat d’Aliments i Pinsos i Innovació) de la DG SANTE de la Comissió Europea, Alfons Vázquez Obiols, que parla de les actuals línies d’actuació de la Unió Europea en aquest àmbit.