AJUTS | 20/02/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts als productes vitícoles en els mercats de tercers països

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts a les mesures de promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers , per ORDRE AAM/22/2012, de 13 de febrer (DOGC núm. 6069 - 17/02/2012). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 de febrer de 2012.

 L'objectiu és conèixer les característiques i qualitats dels vins amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i a la consolidació o, en el seu cas, a l'obertura de nous mercats a tercers països. Els vins han d'estar inclosos en alguna de les següents categories:

  • Vins amb denominació d'origen protegida.
  • Vins amb indicació geogràfica protegida.
  • Vins en els quals s'indiqui la varietat de raïm per vinificar.
 

A qui va dirigit?

  • A empreses vinícoles.
  • A les organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals definides en el Capítol II del Títol II de la part II del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d'octubre.
  • A organismes de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques vitivinícoles.
  • A associacions d'exportadors i consorcis d'exportació.
  • A entitats associatives sense finalitat de lucre participades per empreses vitivinícoles que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins.