REG | 18/05/2018  Ruralcat

L’espai de l’Oficina del Regant ha rebut prop de 7.000 visites web durant el 2017

L’apartat de l’Oficina del Regant de Ruralcat, que es va renovar el passat octubre amb un disseny més àgil i intuïtiu, ha sumat més de 6.976 visites al llarg del 2017, fet que demostra l’interès creixent que té pels usuaris del portal aquest espai dedicat a tot allò relacionat amb el regadiu.

L’informe de la Memòria de l’Oficina del Regant del 2017 destaca que un dels serveis més visitats d’aquest espai web és l’Eina de recomanacions. Aquest espai es consolida, doncs, com un dels pilars més importants que cada any incrementa el nombre d’usuaris actius. L’eina de l’agricultura compta amb un total de 1.339 usuaris, que suposa un increment del 6,4% respecte el 2015, i la jardineria amb 150. Així mateix s’han enviat 15.174 missatges SMS i un total de 24.611 correus electrònics. Aquestes xifres demostren l’evolució creixent d’aquest servei, que ha estat elegit per la FAO dins el recull de bones pràctiques promissòries en l’ús de les TIC per a l’agricultura. 

L’Eina de recomanacions ha estat desenvolupada per tal d’ajudar a que el regant pugui millorar l’eficiència en el reg. L’eina calcula d’una forma molt senzilla les necessitats hídriques del cultiu de cada usuari utilitzant dades diàries facilitades per la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC). Cal recordar que els usuaris registrats en aquesta eina poden guardar les seves dades i rebre de forma setmanal les recomanacions de reg per correu electrònic o SMS, a més de poder consultar informes de les parcel·les de reg.

Dins l’Eina també es pot accedir als arxius de recomanacions de reg de la setmana en curs publicats als diaris per les diferents zones d’influència. Aquestes recomanacions són més genèriques i serveixen de guia pels principals cultius de la zona en referència a les estacions agroclimàtiques més representatives.

Així mateix en la Memòria també queda palesa la importància de la Bústia d’assessorament al regant per a resoldre qualsevol tema relacionat amb el regadiu per part dels regants i les comunitats de regants. Al llarg del 2017 es van resoldre 140 consultes, de les quals el 38% estaven relacionades amb les recomanacions de reg, el 29% amb assessorament legal, el 12% amb energia, el 6% amb instal·lacions i un 1% amb cultius. Les consultes i incidències de l’Eina són una part important del procés de millora anual que es fa a l’Eina de recomanacions de reg.

A la secció d’Informació es pot accedir a tota la documentació tècnica del sector del reg ordenada per tipologia de documents, com les Fitxes Tècniques de reg, on es recull la informació que aborda els diferents aspectes de la pràctica i maneig del sistemes de regadiu, les eines disponibles, el manteniment, les instal·lacions i aspectes energètics, entre d’altres. També es poden consultar els Dossiers tècnics, la publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que aborda de forma temàtica diferents aspectes tècnics d’actualitat en el sector. La secció es completa amb publicacions diverses amb informació sobre el sector del reg, els Butlletins de l’Oficina del Regant, de caràcter mensual i que selecciona les principals recomanacions setmanals, notícies d’actualitat i properes activitats; i, per últim, les Memòries, un document anual que reflecteix els resultats i les activitats coordinades per l’Oficina.

L’Oficina del Regant també disposa d’una secció amb informació sobre l’estat dels embassaments organitzat per comunitats de regants, i un apartat amb informació sobre Formació en reg, amb el llistat de tots els cursos i sessions pràctiques a distància i presencials. Cal destacar que amb la nova imatge de l’espai de l’Oficina del Regant es disposa de l’espai de l’agenda on es visualitzen totes les jornades previstes en el PATT en el sector del reg. També és interessant la visualització de totes les notícies en relació a l’activitat duta a terme per l’oficina del Regant. 

Per últim, cal destacar el Simulador de reg IES, una eina d’aprenentatge destinada a agricultors, tècnics de reg, experts i tots els que desitgin ampliar els seus coneixements. El simulador permet comprovar de forma educativa i gràfica el comportament d’una parcel.la o cultiu lligat a un calendari de programacions de reg, tot definint paràmetres com el temps, tipus de terra i sistema de reg.