PROJECTES EUROPEUS | 21/05/2018  Ruralcat

El projecte FEED-A-GENE pretén millorar l’eficiència i la sostenibilitat de la producció ramadera monogàstrica

FEED-A-GENE, que compta amb la participació de l’IRTA i la Universitat de Lleida, vol adaptar millor els diferents components dels sistemes de producció ramadera monogàstrica per millorar l'eficiència global i reduir l'impacte ambiental.

Relació de centres públics i privats pertanyents a Feed-a-Gene

Relació de centres públics i privats pertanyents a Feed-a-Gene

El projecte FEED-A-GENE estudia les principals espècies utilitzades en la producció ramadera monogàstrica, com per exemple els porcs, aus i conills, i aborda la diversitat de tipus de producció i les seves etapes en diferents condicions de producció. El programa, finançat per la Comissió Europea dins el marc d’Horizon2020, va arrancar el març de 2015 i està format per un Consorci que reuneix 23 socis de vuit països europeus i la Xina, vuit instituts de recerca i organitzacions d’educació superior, i 15 socis de la indústria.

FEED-A-GENE pretén adaptar millor els diferents components dels sistemes de producció ramadera monogàstrica per millorar l'eficiència global i reduir l'impacte ambiental. Això implica el desenvolupament de recursos i tecnologies d’alimentació noves i alternatives, la identificació i selecció d'animals robusts que s'adaptin millor a les condicions fluctuants i el desenvolupament de tècniques d'alimentació que permetin optimitzar el potencial de l'alimentació i de l'animal.

Entre els objectius del projecte destaca el desenvolupament de noves tecnologies d’alimentació que aprofitin millor els recursos locals, la creació de mètodes per a la caracterització en temps real del valor nutricional dels pinsos per a fer-ne un millor ús i l’adaptació de les dietes als requisits dels animals, així com implementar models biològics de funcionament ramader per predir l’ús nutricional i energètic dels animals al llarg de la seva trajectòria productiva. Així mateix, el projecte pretén demostrar l’eficàcia de les tecnologies innovadores desenvolupades en col·laboració amb socis de la indústria alimentària, empreses de cria, fabricants d’equips i organitzacions de pagesos per promoure l’aplicació pràctica dels resultats i difondre aquest tecnologies que augmentaran l’eficiència de la producció animal i milloraran la seguretat alimentària, tot mantenint la qualitat dels productes i el benestar animals.

Durant l’estudi s’avaluen sistemes de producció convencionals, d’alt benestar i alternatius com els mediterranis i, a més, es consideren diferents sistemes de producció i condicions, incloent la comparació de diferents races de porc i aus usades per a la producció de productes convencionals o especials. Així mateix, es fa una comparació de sostenibilitat de sistemes de producció convencionals amb els proposats.

Dins de Catalunya hi ha dues institucions integrants en el projecte: l’IRTA i la Universitat de Lleida (UdL), que enfoquen la seva investigació en dues línies principals. Per una banda, descobrir biomarcadors tant metabòlics com microbians que puguin relacionar-se amb l’eficiència digestiva i el rendiment productiu. Per una altra, desenvolupar estacions de precisió que permetin una alimentació individualitzada dels animals. 

Des de l’IRTA es focalitzen en l’estudi dels conills en el seu centre de Torre Marimon, mentre que la UdL està concentrada en l’estudi del bestiar porcí, tot emprant l’experiència del Departament de Ciència Animal i els seus grups consolidats de recerca i les instal·lacions del Centre d’Estudis Porcins (CEP) a Torrelameu (Lleida). 

El projecte durarà fins l’any 2020 i les tecnologies que arribin a TRL5 (Nivell de Preparació per a la Tecnologia 5) durant el decurs del projecte se demostraran a escala industrial per tal de facilitar la transferència als usuaris principals.

Recordeu que podeu consultar la fitxa del projecte FEED-A-GENE al Cercador de projecte d'R+D+I amb finançament de fons públics de la Xarxa d'Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), a RuralCat. En aquest cercador també trobareu les fitxes de més de 250 projectes.