ESTUDI SECTOR | 07/11/2007  Ruralcat

Anàlisi tècnica dels resultats econòmics de l'exercici 2006

Les dades i resultats de la gestió econòmica de l¿exercici 2006 s¿han analitzat estadísticament per interpretar-les i per extreure informació addicional, que pugui servir per a l¿assessorament tècnic de les explotacions de la mostra de l¿observatori i pel conjunt del sector productor.

Explotació lletera

Font: DAR

Les mitjanes en alguns casos són suficients per interpretar ¡ uns resultats, però per orientar el maneig d¿una explotació només són un punt de referència. És necessari analitzar amb detall els resultats econòmics i comparar-los amb d¿altres de grups de gestió de l¿entorn per conèixer l¿estructura productiva i al maneig general del sector. L'informe està dividit en tres capítols:

  • Anàlisi descriptiva i comparativa de variables entre estrats productius
  • Resultats econòmics
  • Discussió sobre els resultats

La mà d¿obra possiblement sigui un dels factors més importants a l¿hora d¿obtenir els resultats econòmics de l¿activitat o de l¿explotació. Per començar a estudiar aquest factor es pot relacionar amb el nombre de vaques per explotació. Per a qualsevol aclariment pot adreçar-se als responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net o bé a asegui@gencat.net.