PROJECTES EUROPEUS | 24/06/2018  Ruralcat

L’IRTA i la Universitat de Lleida participen en el projecte EUCLID per reduir l’ús de pesticides a l’agricultura a Europa i la Xina

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat de Lleida (UdL) són les dues institucions catalanes que participen a EUCLID. Es tracta d’un projecte d’investigació i innovació de la Unió Europea i la Xina, finançat amb 3 milions d’euros per part de la Comissió Europea en el marc del programa Horizon2020.

L’objectiu del projecte EUCLID és assegurar la producció d’aliments necessaris per una població mundial creixent al mateix temps que posa a disposició de l’agricultura uns sistemes de producció més respectuosos que permetin reduir l’impacte de l’ús dels pesticides en els consumidors, els agricultors i el medi ambient. Per això promou la utilització d’eines que tinguin cabuda en una Gestió Integrada de Plagues (GIP ) també coneguda com IPM (Integrated Pest Management). 

La GIP té una visió holística de la protecció vegetal i incorpora diferents estratègies de maneig, com per exemple el control biològic, els mètodes culturals, la utilització de mitjans biotecnològics (feromones o altres tipus d’atraients), deixant com a darrera alternativa la utilització de pesticides. L’objectiu final és produir cultius sans, millorar l’eficàcia dels mètodes de control i minimitzar l’ús de pesticides. Els programes GIP estan basats en el coneixement i escullen sempre les millors opcions científiques i tècniques existents en cada moment per produir aliments de qualitat fomentant una agricultura més sostenible. 

El projecte, que té una durada de quatre anys i que es preveu finalitzar el setembre del 2019, compta amb la participació de set països (França, Bèlgica, Xina, Itàlia, Espanya, Suècia i el Regne Unit), un total de 18 socis, entre institucions de recerca, universitats i nou empreses. EUCID té per objectiu desenvolupar productes i estratègies innovadores i incorporar-les a la producció. Es focalitza en els cultius de tomàquet, hortalisses de fulla, principalment enciam, i la vinya. En l’àmbit català, l’IRTA participa en el desenvolupament de noves estratègies per reduir les plagues i malalties en el cultiu del tomàquet i l’enciam, mentre que des de la Universitat de Lleida (UdL) treballen en el desenvolupament d’eines i estratègies per al control fitosanitari en el tomàquet i la vinya. L’elecció d’aquests cultius es basa no sols en la seva importància econòmica, sinó també en que són conreus que poden servir com a model per altres d’hortícoles de fruit, hortícoles de fulla i cultius llenyosos. 

El projecte inclou diverses fases des de l’optimització i desenvolupament d’eines de control ja existents, el desenvolupament de nous mètodes, l’anàlisi de les diferents mesures incloses en el projecte en termes de beneficis cap als usuaris finals i el potencial que tenen per ser adoptades en la producció, la demostració i implementació de les diferents eines en un programa IPM. També té una consideració important dins el projecte la transferència de resultats als usuaris finals i la divulgació de les fites aconseguides per tal que estimulin la conscienciació sobre la GIP i l’intercanvi entre destinataris del projecte. Els beneficis de les estratègies adaptades seran avaluats conjuntament per investigadors i grups d’interès (agricultors, responsables polítics, els consumidors i la indústria), per tal d’ajudar a ajustar les solucions a les necessitats de la societat. Tot amb la finalitat de demostrar el valor afegit general dels mètodes optimitzats.

D’aquesta manera EUCLID pretén millorar les eines de control de les plagues i malalties dels productes avaluats i buscar solucions efectives per la gestió de les mateixes. També es proposa oferir recolzament científic a les polítiques europees, obtenir millores en la qualitat dels productes agrícoles i un menor impacte ambiental, emprar eines per la millora de la sostenibilitat en els sistemes agrícoles i establir pràctiques agrícoles i de la gestió del risc optimitzades.

Recordeu que podeu consultar la fitxa del projecte EUCLID al Cercador projectes d’R+D+I amb finançament de fons públics a l'espai de la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), a RuralCat. En aquest cercador també trobareu les fitxes de més de 250 projectes.