REG | 28/05/2018  Ruralcat

La jornada sobre la millora del reg constata la importància de la optimització dels sistemes de regadiu

El Cortalet, la seu del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, va acollir el passat divendres 25 de maig una jornada tècnica sobre la millora del reg i la gestió de l’aigua en zones d’alt impacte ambiental, centrada en la millora de la gestió de l’aigua en termes d’eficiència i optimització de recursos.

La Millora del reg i la gestió de l’aigua en zones d’alt impacte ambiental”, és el títol de la jornada tècnica que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va dur a terme el passat divendres 25 de maig a El Cortalet, la seu del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a Castelló d’Empúries. La jornada, presentada per Òscar Palou, tècnic d’agricultura del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, va comptar amb l’assistència de personal tècnic en temes mediambientals, de cellers de la zona, pagesos i representants de comunitats de regants.

La primera ponència va anar a càrrec del Dr. Josep M. Villar, catedràtic de la Universitat de Lleida, sobre la “Gestió de l’aigua en diferents comunitats de regants”. Villar va introduir dades clau per situar el públic assistent en temes de legislació d’aigües, com el RD 849/1986 sobre el reglament del Domini Públic Hidràulic i la Directiva Marc de l’Aigua de l’any 2000. Així mateix, Villar va posar de manifest que l’ús de l’aigua no pot accedir els límits de sostenibilitat dels ecosistemes i que cal evitar la sobre sobreexplotació dels recursos hídrics. Villar va exposar també els avantatges dels cultius de regadiu, molt més productius i de més qualitat, i va destacar que la clau és la investigació en matèria de reg i drenatges. Finalment, va concloure la seva ponència destacant que l’impacte en els ecosistemes es pot minimitzar, que cal monitoritzar les aigües de drenatge i cal millorar les pràctiques agrícoles en matèria de reg i de drenatge.

El Dr. John Lea-Cox, professor del Col·legi d’Agricultura i de Recursos Naturals de la University of Maryland, va ser el segon en intervenir amb la ponència sobre la “Millora de la gestió del reg a la costa est dels Estats Units”. La xerrada es va centrar en els avenços tecnològics dels cultius de regadiu a aquest sector del continent americà i vamostrar dades que reflectien l’alt percentatge d’estalvi d’aigua mitjançant l’ús de sensors intel·ligents que poden estar connectats directament al mòbil i la facilitat de prendre decisions gràcies a aquesta eina. Finalment, va presentar a tots els assistents, l’aplicació AgZoom, una eina dissenyada per l’agricultura professional i que dóna resultats molt satisfactoris.

La darrera ponència, realitzada pel Sr. Albert Rosselló, de l’empresa SAF Sampling, va detallar la seva experiència en les millores més significatives en l’eficiència de l’ús de l’aigua de reg, les millores tecnològiques i metodològiques d’optimització. Rosselló va destacar que l’ús dels sensors per la gestió del reg són una eina clau per l’agricultura d’avui en dia per tal d’abaratir-ne els costos i convertir-se amb un conreu més eficient. Així mateix, va apuntar que la informació que faciliten els sensors permet decidir al moment si és necessari regar o esperar més endavant i que és un gran avenç per aquest sector econòmic clau per la societat.

Per tancar la jornada, un grup d’assistents va visitar les vinyes del Celler Espelt de Vilajuïga, on es va poder comprovar in situ l’evolució del reg en el camp i com les bones pràctiques són un element clau en l’estalvi de costos productius i en la millora de la qualitat i quantitat del recurs.