DARP | 29/05/2018  Ruralcat

Agricultura aconsegueix l'autorització excepcional de productes fitosanitaris per combatre les plagues que afecten el cultiu d’arròs

El Departament d’Agricultura, en coordinació amb el de Territori i Sostenibilitat, estudiarà crear un grup de treball per consensuar les actuacions a realitzar per minimitzar els danys per a l’avifauna protegida al sector arrossaire.

Font: DARP

Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha confirmat, en el marc de la Taula Sectorial de l’Arròs celebrada ahir a Tortosa, l’autorització, per part del Ministeri d’Agricultura i d’acord amb la normativa europea, de l’ús excepcional de productes fitosanitaris que permetrà fer front a determinades plagues, malalties i males herbes que afecten actualment aquest cultiu. D’aquesta manera, es vol assegurar l’èxit d’aquesta nova campanya que s’inicia enguany i que està previst que finalitzi a mitjan octubre.
 
En relació amb el resultat de les actuacions de lluita i eradicació contra el cargol poma portades a terme durant el 2017, consensuades amb el sector en el si de la Comissió Tècnica de seguiment del cargol poma al delta de l’Ebre, s’ha constatat que l’evolució d’aquesta espècie invasora es manté estable. D’acord amb aquests resultats, s’afronta la campanya actual amb l’aplicació de les mateixes mesures. El sector ha demanat que es continuï investigant amb noves substàncies actives i amb lluita biològica, i el DARP ha informat que l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries ja està treballant en aquesta línia. Així mateix, s’ha comunicat que les actuacions dutes a terme realitzades en la zona arrossera de Pals han aconseguit d’eradicar el focus de cargol poma declarat a l’agost de 2015. Tot i així, la vigilància i les prospeccions continuaran.
 
En el decurs de la reunió, també s’ha abordat la problemàtica dels danys causats per l’avifauna protegida i el sector ha demanat la revisió del procediment i dels criteris aplicables en les indemnitzacions als productors afectats. En aquest sentit, s’estudiarà la creació d’un grup de treball tècnic on participin el Departament d’Agricultura i el Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb el sector.
 
També cal destacar que s’ha presentat la nova delimitació de les àrees crítiques i sensibles per a l’hàbitat del bitó, on han quedat excloses les zones de cultiu, permetent d’aquesta manera l’equilibri entre la protecció d’aquesta au i el conreu de l’arròs. Finalment, s’ha posat en valor el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i el Montsià, que ha de permetre d’optimitzar la gestió de la fertilització en el cultiu de l’arròs i que els agricultors disposin d’eines que els permetin una millor planificació, com és el cas de Fetiarròs, a la qual poden accedir a través del web del DARP.
 
La Taula sectorial  ha estat presidida pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, acompanyat del director dels Serveis Territorials d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, Ferran Grau. També hi han participat el director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, membres de l’IRTA, representats de les diferents organitzacions professionals agràries, Unió de Pagesos i JARC, de la FCAC, i del sector: Arrossaires del Delta de l’Ebre, SCCL, i de la Cambra Arrossera del Montsià.