SANITAT ANIMAL | 21/10/2007  Ruralcat

El programa contra l'Aujeszky s'intensifica en la seva darrera fase

La Taula Sectorial del Porcí es va reunir divendres passat per tractar, entre altres temes, la situació actual del Programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky a Catalunya, que es troba en l'etapa final de la seva tercera i darrera fase.

Menjador per a porcs

Foto: DAR

Els directors generals de Planificació i Relacions Agràries i d'Agricultura, Ramaderia i Innovació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Antoni Diaz i Rosa Cubel, respectivament, van presidir la reunió a la seu del DAR a Lleida. En aquest darrer període del procés, el DAR intensificarà les mesures a prendre per eradicar la malaltia, i ho farà, especialment, a tres nivells: explotacions d'engreix, explotacions de reproductores, i escorxadors. En aquest sentit, la directora d'Agricultura, Ramaderia i Innovació, Rosa Cubel, va voler destacar l'evolució clarament positiva en la lluita contra aquesta patologia a Catalunya, com demostra el fet que s'ha passat d'un índex de prevalença del 59'74 per cent l'any 2003, data d'inici del programa, al 3'14 per cent actual. El sector, que s'ha implicat decididament en la lluita per a l'eradicació, va mostrar la seva satisfacció pel desenvolupament i resultats de tot el procés dut a terme pel Departament.

 

Crèdits modulats per pal·liar l'alça de preus dels cereals

 

A la reunió, també es va analitzar amb el sector la proposta de mesures del Departament per pal·liar la crisi derivada de l'alça dels preus dels cereals. Entre aquestes, destaca l'habilitació, a través de l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), de crèdits modulats en funció del nombre de places de cada explotació ramadera. Val a dir que el Comitè de Gestió de la Carn de la Unió Europea (UE) ha aprovat l'obertura dels ajuts a l'emmagatzematge privat de carn de porc, com s'havia demanat des de l'administració catalana i central com a mesura de regulació del mercat per tal d'alleujar l'oferta. Cubel també va anunciar la creació en breu de la Comissió Gestora per al Sistema de Pesatge i Classificació de Canals Porcines (SIPCAP) , per la qual cosa convocarà a representants de productors, comercialitzadors i escorxadors, en aplicació del Decret 251/2005, llargament reivindicada pel sector.