R+D+I | 05/03/2012  RuralCat/DAAM

49 projectes de R+I reben ajuts del DAAM

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha resolt la convocatòria d'ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari. La dotació dels ajuts s'ha incrementat fins als 649.350,65 euros i beneficiarà a un total de 49 projectes.

Portada del Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Font: DAAM.

 Pel que fa a la temàtica dels projectes: 16 estan relacionats amb el sector alimentari, concretament amb la conservació dels aliments, la qualitat i la seguretat alimentària; i els altres 33 projectes estan relacionats amb el sector agrari (8 tracten sobre vitivinicultura, 8 sobre agricultura, 5 sobre ramaderia, 4 sobre fructicultura, 3 sobre recuperació de varietats autòctones i 5 sobre energies renovables i gestió de l’aigua de reg. Per demarcacions: 10  són de Barcelona, 5 de la Catalunya central, 16 de Girona, 8 de LLeida, 7 de Tarragona i 3 de les terres de l'Ebre. 

 
Vista la importància que el Departament ha donat a aquests ajuts, la quantitat econòmica dotada inicialment s’ha incrementat en dues terceres parts per poder ajudar el màxim d’iniciatives possibles. Així, la quantia total puja a 649.350,65 euros. Aquesta quantitat ha estat aportada entre el Departament (77%) i el FEADER (23%). La relació dels beneficiaris dels ajuts està publicada al web del Departament.
 
Amb aquests ajuts, que s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural (PDR) 2007-2013, es vol fomentar el desenvolupament tecnològic i fer aflorar l’esperit emprenedor i innovador de les empreses agroalimentàries mitjançant el plantejament i la redacció de projectes innovadors liderats per aquestes empreses o per les seves agrupacions en col•laboració amb el centres de recerca i universitats. D’aquesta manera, s’aconseguirà ser més competitius en l’exterior i afavorir una projecció internacional i una posició capdavantera dels nostres productes i tecnologies.
 

Informació relacionada