PRÉSTECS PER A MAQUINÀRIA AGRÍCOLA | 02/03/2010  DAR

El DAR obre el període de préstecs per a la adquisió de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies

El Departament d´Agricultura, Alimentació i Acció Rural obre la convocatoria 2010 per a la concessió de préstecs per a l´obtenció de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies.

 

Aquests préstecs volen afavorir la renovació tecnològica del parc de maquinària agrícola, i pretenen reduir els costos de producció, millorar i reorientar la producció, la qualitat i la preservació i l'entorn natural. També es vol aconseguir un increment en la seguretat del treball, amb la millora de les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions mecanitzades i una millora de la seguretat vial.
L´Ordre d´aquesta convocatòria respecta les bases reguladores del contingut essencial del règim d'ajuts comunicat a la Comissió i només introdueixen determinats aspectes relatius a la simplificació documental en el marc de l'aplicació de la normativa vigent en l'àmbit de l'accés electrònic als ciutadans i als serveis públics. D´altra banda, el DAR pretén que la finalitat dels préstecs esdevingui una mesura d´inversió per a les microempreses, petites i mitjanes empreses.

 

Informació relacionada