DESENVOLUPAMENT RURAL | 05/06/2018  Ruralcat

ARCA presenta les eines i recursos Leader per emprendre i dinamitzar el món rural

Finançament directe, préstecs preferents, ajuts per acollir joves universitaris en pràctiques i formació i acompanyament a les empreses de l’àmbit rural són algunes de les eines “Leader” que ARCA, xarxa que agrupa els grups GAL del territori, va presentar al Saló BizBarcelona.

Presentació de Gemma Estany, tècnica d'ARCA

Presentació de Gemma Estany, tècnica d'ARCA

La ponència “Caixa d'eines i recursos Leader per a l'empresa i l'emprenedoria en el món rural” va reunir el passat dia 31 de maig en el marc del Saló BIzBarcelona, la fira dedicada a l'emprenedoria, pimes i economia social, una trentena de persones interessades en conèixer les eines que els Grups d’Acció Local posen a disposició dels emprenedors i emprenedores rurals per recolzar-los en l’impuls i desenvolupament dels seus projectes.

Els ajuts Leader són l’eina fonamental dels grups GAL i representen l’ajut econòmic més important per a la diversificació del teixit econòmic i productiu dels territoris rurals. Acompanyar i recolzar els emprenedors en la creació i millora de les seves empreses, fomentar la realització d’inversions i incentivar la creació de llocs de treball són l’essència d’aquests ajuts que, en el darrer període de programació (2007-2013) han permès la creació de 565 noves empreses, amb una  inversió de 175 milions d’euros i la creació de 1.697 llocs de treball. Unes dades que, segons Gemma Estany, tècnica de cooperació d’ARCA, “són un reflex de la rellevància que té aquest programa per al territori rural català”.

La ponència també va servir per presentar algunes de les eines i serveis creats pels grups GAL a partir dels projectes de cooperació amb altres GAL catalans, espanyols o europeus. Així, destaquen les eines centrades en la retenció del talent com el programa d’“Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, que promou les pràctiques universitàries de joves en empreses del món rural, i la plataforma “Cowocat_Rural” per fomentar el treball en xarxa de coworkers i espais de coworking rurals, i eines per fomentar l’Economia Circular a través de programes de gestió energètica empresarial com ENEGEST o bé la compensació econòmica d’emissions per la instal·lació de calderes de biomassa. A nivell més transversal, els grups també acompanyen les empreses del territori en el seu procés d’acceleració i internacionalització, i impulsen accions de formació i capacitació especialitzades arreu del territori. 

La sessió va rebre una molt bona acollida per part dels assistents, que van destacar la importància de difondre la tasca que s’està duent a terme al món rural per fomentar i recolzar l’emprenedoria, un concepte moltes vegades lligat a les zones urbanes i on el món rural i té molt a dir.

El Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, coordinador del projecte "COWOCAT_RURAL", també va participar activament al saló des de l'estand de l'Associació de Coworking de Catalunya. A més de presentar el projecte i els espais de coworking rural d'arreu del territori, el Consorci va realitzar una videoentrevista en directe amb els companys de La Quincaillerie, un espai de coworking de Guéret (França) amb el qual s'està treballant per crear un projecte de cooperació a nivell europeu en relació al coworking en zones rurals.