AJUTS | 06/06/2018  Ruralcat

Oberta la convocatòria TECNIOspring PLUS per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica

El programa contribueix a l'assoliment de l'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública.

L'objecte d’aquesta convocatoria, co-finançada per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Skłodowska-Curie del programa Horizon 2020, és l'atorgament d'ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS)

La contractació de l'investigador o investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera en el seu àmbit d'expertesa.

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A).
b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B).

Beneficiaris: 

Les sol·licituds es presenten per una entitat amfitriona catalana juntament amb l’investigador experimentat. 

Entitats amfitriones: empreses localitzades a Catalunya amb un mínim de 4 treballadors, o entitats TECNIO acreditades per ACCIÓ

Investigadors experimentats: poden ser de qualsevol nacionalitat, amb un doctorat o entre quatre i vuit anys d'experiència en recerca equivalent a temps complet.

Els investigadors no han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal al país de la seva organització d'acollida durant més de 12 mesos en 3 anys immediatament abans del termini de presentació de sol·licituds. Es faran excepcions per als candidats amb salts de carrera justificats.

Tipus de mobilitat: 

Mobilitat A:

-Fase de sortida: estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat, per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. 

-Fase de retorn: estada d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

Mobilitat B:

-Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Quantia dels ajuts: 

Mobilitat A: 92.400 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora. 
Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.
 
Pressupost: 2.230.200€  
Data límit: dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC núm 7632, d’1 de juny de 2018.

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància