SEGURETAT EXPLOTACIONS | 14/10/2007  Ruralcat

Les mesures de bioseguretat satisfan força els grangers

Entendre com els grangers perceben la importància de diferents mesures de seguretat pot ajudar a les companyies i als tècnics. En un estudi recent s¿han investigat les mesures aplicades en granges de porcs i la percepció, per part dels grangers, de la seva importància.

Tanca

Tanca

Avui en dia, l¿estructura de la producció a la indústria porcina, a la qual hi ha un gran intercanvi i moviment de porcs, requereix la implementació de mesures per a evitar la introducció de malalties a les granges i contenir la disseminació d¿infeccions ja presents. En un ampli sentit, el concepte de bioseguretat es refereix a la implementació d¿aquestes mesures. Malgrat això, aquest terme és utilitzat molt sovint de forma vaga i l¿impacte de les mesures rarament es quantifica. Segons Vaillancourt i Carver (1998) els grangers normalment són conscients que les mesures de seguretat són de gran importància en la prevenció de malalties, però també obliden dur-les a terme o bé les executen de forma incorrecta. Alguns factors associats al no acompliment d¿aquestes mesures són:

  • Pobre entrenament del personal de la granja.


  • Fallades de comunicació entre el personal.


  • Falta de motivació per seguir les normes.


  • No guardar els registres.


  • No revisar les activitats relacionades amb la bioseguretat.

Un dels papers dels veterinaris de porcí és aconsellar sobre com optimitzar la bioseguretat de les granges i, per això, és necessari entendre com els grangers perceben la importància de cada mesura i quines mesures estan aplicant realment. Per a obtenir informació relativa a aquest tema, investigadors del CReSA van realitzar una enquesta a 172 granges de la mateixa companyia per esbrinar les mesures de bioseguretat aplicades i la importància que els grangers atribuïen a cada mesura. Cada una de les granges participants va completar un qüestionari que recollia les dades generals, les opinions dels grangers respecte a mesures de bioseguretat i una llista completa de mesures aplicades a la granja. El grau de satisfacció dels grangers amb les mesures que apliquen a les seves pròpies granges és força bo. De mitjana, els grangers van puntuar la bioseguretat de les seves pròpies granges com 6,7 (en una escala de 0-10). Els 4 grangers menys satisfets puntuaren les granges amb 3, mentre que 5 grangers van donar a les seves granges una puntuació de 10. En general, els grangers implementaven mesures per a reduir els riscos de contaminació a partir de les persones i d¿altres animals. En contrast, les mesures de bioseguretat relacionades amb el reemplaçament no s¿aplicaven amb freqüència. D¿acord amb les percepcions dels grangers, les mesures més importants a aplicar són la disponibilitat de gual sanitari, una tanca al voltant de la granja, la restricció de visites i de vehicles, l¿ús de teles antiocells a les finestres, disposar d¿instal·lacions per a canviar-se, aplicar quarantenes i l¿ús d¿altres mesures de seguretat relatives al reemplaçament.

Mesures de bioseguretat més importants a aplicar en granges de porcs segons la percepció dels grangers
Mesura de biosegureta Número de respostes Percentatge de grangers (%)
Gual sanitari 96 57,5
Restricció de visites 91 54,5
Clos 82 49,1
Reemplaçament 73 43,7
Origen del reemplaçament 43 25,7
Quarantena 33 19,8
Teles antiocells 68 40,7
No permetre entrada de vehicles dins de la granja 51 30,5
Roba i botes proveïdes per la granja 47 28,1
Tenir vestuari i dutxa 44 26,3
Desinfecció de vehicles 32 19,2
Control de rosegadors 29 15,6
"Treballadors" 26 15,6
Desinfecció de locals 16 9,6
Distància a altres granges 15 9,0
Vacunació 14 8,4
Moll de càrrega 11 6,6
Pediluvi 11 6,6
Altres mesures 40 24,0
Cada granger va puntuar fins a 5 mesures (n = 167)


La percepció d¿una mesura concreta va estar fortament influenciada per les mesures aplicades actualment a la granja. Així, per exemple, aquells que no disposaven d¿un gual sanitari van destacar la importància de desinfectar els vehicles, mentre que els que si el tenien restaren importància a aquest tipus de desinfecció. En conclusió, el coneixement de les relacions entre percepcions i mesures preses és important per a desenvolupar estratègies efectives de bioseguretat a las granges de porcs. Les companyies i els tècnics s¿haurien de centrar en mesures educatives dirigides a explicar com s¿introdueixen les malalties a las granges i la importància de cada una de les mesures en termes de reducció de riscos, fent especial èmfasi en aquelles mesures que no s¿apliquen malgrat la seva importància. Referència de l'article: Biosecurity measures on swine farms in Spain: Perceptions by farmers and their relationship to current on-farm measures. J. Casal, A. De Manuel, E. Mateu and M. Martín. Preventive Veterinary Medicine. Volume 82, Issues 1-2, 15 November 2007, Pages 138-150