TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 07/06/2018  Ruralcat

L’Oficina del Regant participa en dues jornades amb les Comunitats de Regants del Segarra-Garrigues i el Pantà de Riudecanyes

L’Oficina del Regant ha col·laborat durant el mes de maig en l’organització de dues jornades, conjuntament amb les comunitats de regants del Segarra-Garrigues i del Pantà de Riudecanyes.

El passat 2 de maig va tenir lloc la jornada tècnica l’”Olivera en Regadiu al Segarra-Garrigues” a la seu de la Comunitat General de Regants del Segarra-Garrigues, a Tàrrega. La jornada va ser inaugurada pel director dels Serveis Territorials a Lleida, Ferran de Noguera, i el president de la Comunitat de Regants, Josep Maria Jové, que van valorar molt positivament la transferència tecnològica per a la implantació del regadiu en aquesta zona. 

Aquesta jornada, que va comptar amb l’assistència d’una setantena de persones, tenia per objectiu difondre la possibilitat del conreu semi intensiu o intensiu de l’olivera com a alternativa viable en zones de dotació completa (6.500 m3/ha). Conjuntament amb l’IRTA i diverses empreses privades del sector oleícola, es va explicar com preparar una explotació intensiva i semi intensiva i quins costos econòmics té. 

El tècnic de l’IRTA, Josep Rufat, va exposar la necessitat de determinar les necessitats hídriques de l’olivera, i, en aquest sentit, es va referir a l’Eina de Recomanacions de Ruralcat per a tenir una guia a l’hora de fer aquest càlcul. Després, el tècnic de l’IRTA José Francisco va alertar de “la importància del sector oleícola a escala internacional i nacional” tot assenyalant que actualment un 75% de la superfície mundial són olivars tradicionals o marginals i només el 25% són intensius i que, a escala mundial, el 2% d’olis són oli d’oliva, i la resta són greixos vegetals. 

L’IRTA ha dut a terme durant quatre campanyes un estudi on es comparava el reg total i el reg deficitari controlat (es regava entre el 15 de juliol i el 15 de setembre el 45% del reg total) en tres tipus de plantacions: intensives, d’alta densitat i tradicionals. Aquest estudi ha permès obtenir dades de producció i de qualitat de l’oli d’oliva resultant. De manera resumida, es va observar que en les plantacions intensives amb reg deficitari controlat els resultats productius eren els que donaven més bon resultats en estalvi d’aigua i extracció de l’oli.

Per la seva part, el tècnic en olivicultura i membre d’ATECUM. Pablo Ortigueira, va exposar aspectes relacionats amb la preparació i execució d’una plantació d’oliveres super intensiva i va destacar la importància dels anàlisis de sòls i la orientació de la plantació per assolir l’èxit. Posteriorment, Josep Maria Jové va proporcionar dades d’estudis econòmics i d’amortització d’aquest tipus de plantació al Segarra-Garrigues, on la plantació té un cost elevat però un cost baix de collita. Finalment, Francesc Teixidó, membre de l’OPOC (Organització de Productors Oliaires de Catalunya), va assenyalar la importància de la qualitat de l’oli d’oliva i la seva comercialització

D’altra banda, la seu de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a Reus va acollir el passat 24 de maig la jornada “Dies del Reg al Pantà de Riudecanyes”, organitzada  conjuntament amb la Comunitat de Regants, l’Oficina del Regant, l’IRTA i l’ADV de l’Avellana, que va ser inaugurada pel director dels Serveis Territorials a Tarragona, Àngel Xifré, i l’administrador de la Comunitat de Regants, Miquel Àngel Prat. La jornada, que va reunir una setantena de persones, va servir per posar èmfasi en l’estat actual de l’embassament del pantà de Riudecanyes, que es troba al voltant del 32% de la seva capacitat. Durant la sessió es van donar a conèixer les pautes de reg per millorar l’eficiència del reg en els cultius més importants de la zona, com són l’avellaner i l’olivera. 

Per a parlar de l’olivera, es va comptar amb la presència del tècnic de l’IRTA José Francisco Hermoso, que va exposar les dades de l’estudi sobre el reg deficitari i el reg total del Segarra-Garrigues i els diferents sistemes de plantació i va comentar quines varietats són les que millor s’adapten a la zona. Quant a l’avellaner, es va comptar amb la ponència del tècnic de l’ADV de l’Avellana de Reus, Roger Palau, que va exposar els estudis realitzats sobre la gestió del reg a la zona de l’avellaner, en què s’observa que en els mesos de primavera hi havia una tendència generalitzada a no regar i en canvi en els mesos d’estiu es rega en excés. Així mateix, Palau va explicar, a través d’un estudi amb sondes d’humitat realitzat conjuntament amb l’Oficina del Regant, com s’ha de distribuir l’aigua d’una manera uniforme i mantenint el bulb humit. Per últim, va comentar que és recomanable seguir les pautes de reg que ofereix l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat com a eina de decisió per al productor. 

 

Informació relacionada