PROJECTES EUROPEUS | 08/06/2018  Ruralcat

Novetats en els fons europeus que invertiran en innovació i recerca en el període 2021-2027: Horizon Europe

La Comissió Europea va publicar el passat mes de maig la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027), que inclou una partida de 97.600 milions d’euros pel programa Horizon Europe.

Els canvis concrets que es proposen en els fons europeus que invertiran en recerca i innovació són els següents:

-El programa de recerca “Horizon 2020” passa a anomenar-se “Horizon Europe”.

-Horizon Europe reduirà la burocràcia pels beneficiaris gràcies a unes normes més senzilles.

-Increment del finançament en forma de pagament global per simplificar.

-Creació del Consell Europeu d’Innovació (actualment en fase pilot) que oferirà finestreta única a empreses innovadores.

-El segell d’excel·lència seguirà permetent a projectes que hagin passat amb èxit l’avaluació d’Horizon Europe rebre finançament de fons estructurals a nivell regional.

-L’instrument financer “InvestEU” vol facilitar l’accés a inversions i mobilitzar inversions addicionals. 

El programa Horizon Europe pretén donar suport a la innovació i recerca per crear valor afegit en estimular la cooperació entre equips d’investigació de diferents països i disciplines, fet vital si es volen fer troballes revolucionàries. Els seus principals objectius són reforçar la base científica i tecnològica europea, fomentar la competitivitat i el rendiment de la innovació i abordar reptes globals seguint les prioritats estratègiques europees.

El programa es dissenya entorn a tres pilars:

1) Ciència oberta: donar suport als investigadors a través de beques i intercanvis, així com finançant projectes definits i impulsats pels propis investigadors, mitjançant el Consell Europeu de Recerca  i les accions Maria-Skłodowska-Curie.

2) Reptes globals i competitivitat industrial: pretén generar nou coneixement i traduir-ho en innovacions útils. Dóna suport a missions amb objectius ambiciosos. El lideratge industrial té un paper destacat en aquest pilar.

3) Innovació oberta: amb la creació del Consell Europeu d’Innovació es vol atraure empreses innovadores amb potencial per arribar a nivells europeus i internacionals, gràcies a un sistema de finestreta única.

També es potenciarà la innovació mitjançant iniciatives co-finançades en forma de partenariats (partnerships en tots els seus formats) i incrementant la compra pública d’innovació. De forma addicional, el Centre de Recerca Conjunta (JRC) i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia donen suport als tres pilars.

El programa serà més flexible gràcies a la possibilitat de recol·locar finançament entre els pilars per donar resposta a nous reptes que puguin sorgir. També es millorarà en el procediment de presentació de sol·licituds i avaluació de les propostes i s’obre espai a nous models de gestió, com delegació en agències o partenariats més senzills.

Complementarietats amb: fons estructurals, Europa Digital, Seguretat i Interior, Gestió de fronteres, InvestEU, Defensa, Programa de l’Espai.

Àrees temàtiques: innovació, recerca, desenvolupament sostenible, competitivitat, tecnologia, ciència.

Dotació econòmica global (2021-2027): 97.600 MEUR.

A l’espai de Xarxa-i.Cat de RuralCat, la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya, es pot consultar  la informació actualitzada sobre els fons europeus d'interès per a Catalunya, així com les convocatòries i licitacions obertes. A l’apartat d’Informació i Serveis es pot accedir a l’assessorament per impulsar els projectes d’innovació, serveis per a empreses en R+D+I, oportunitats de finançament, documentació tècnica i webs d’interès.  Així mateix, a l’Espai Xarxa es pot accedir al Cercador de projectes d'R+D+I en què participen entitats catalanes, la relació de projectes en què participen entitats catalanes i la cerca de socis i idees per a projectes d’R+D+I.