CONCLUSIONS JORNADA | 08/10/2007  Ruralcat

L'energia i l'agricultura a la Fira de Sant Miquel 2007

En el marc de l'edició 2007 de la Fira de Sant Miquel, celebrada entre el 26 i el 30 d'octubre, va tenir lloc una jornada tècnica de referència sobre la relació entre l'energía i l'agricultura.

Camp de colza

Camp de colza

Amb aquesta jornada, el DAR i l'Institut Català d'Energia (ICAEN) van voler apropar el context global d'aquest binomi que, per una banda, està ple d'incerteses i que, per l'altra, representa una oportunitat pel sector agrari. La primera ponència del dia va ser a càrrec de la directora de l'ICAEN, Encarna Baras, encarregada de presentar el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. Baras va recordar que l'objectiu principal del Pla és assegurar el subministrament energètic adequat amb qualitat, cost raonable i respecte al medi ambient. Seguidament, Roderic Miralles, president de l'APPA biocarburants, va analitzar la situació dels mercats de biocombustibles a Europa. Durant la seva exposició, Miralles es va centrar en el marc legal dels biocarburants a Espanya, la Mesa de biocombustibles, la seva situació al mercat i el lligam entre aquest combustible i la sostenibilitat.

Impacte mediambiental dels biocombustibles


Després de la pausa, Jordi Salvia, de l'Àrea de Conreus Extensius de l'IRTA-Mas Badia, va exposar la seva valoració agronòmica de conreus extensius. Aquest ponent va destacar la importància dels agrícoles com a fonts d'energia i l'interès agrícola dels conreus energètics. A continuació va tenir lloc la ponència sobre els balanços energètics dels biocarburants d'origen vegetal, a càrrec de Yolanda Lechón, del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT). La seva exposició es va basar en l'avaluació, quantificació i comparació dels impactes mediambientals de combustibles amb funcions equivalents (etanol, gasoil, biodièsel, i dièsel) i identificar les oportunitats per reduir-ne l'impacte. L'encarregat de cloure la jornada tècnica va ser Carles Tió, cap de Departament d'Economia i Ciències Socials Agràries de la Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la UPC de Madrid. La seva ponència es va centrar en els mercats alimentaris i com afecta la destinació d'aliments a l'energia, ja sigui a nivell català, espanyol o internacional amb dades del DAR, el MAPA i l'USDA.