AJUTS | 11/06/2018  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut de la convocatòria de 2017 per a la realització de projectes pilot innovadors

Aquest ajut forma part dels ajuts a la cooperació per a la innovació, que compten amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, i que tenen com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través de la redacció de projectes d’innovació i de la realització projectes pilot innovadors.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat la resolució de les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació per a la realització de projectes pilot innovadors, que es van convocar mitjançant la Resolució ARP/1868/2017 del 21 de juliol de 2017, arran de l’èxit de les convocatòries 2015 i 2016.

Aquest ajut vol facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Es tracta d’un ajut cofinançat en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

La convocatòria 2017, que comptava amb un pressupost de 4 milions d'euros, incrementava en 500.000 euros el pressupost de les dues anteriors, a les que es va destinar 3,5 milions d’euros respectivament. El passat 12 de març es van resoldre les sol·licituds dels ajuts destinats al plantejament i la redacció de projectes innovadors, per un import total de 97.233,31 euros. Mitjançant aquesta resolució es va aprovar 11 projectes d’aquesta tipologia.

A través de la resolució publicada el passat dia 8 s’aproven 34 sol·licituds de realització de projectes pilot innovadors, per un import total de 3.902.766,69 euros. Aquests projectes abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agrícola, ramader i forestal, com per exemple la gestió i maneig de l’aigua, la gestió de les dejeccions, el benestar animal i les millores en el processat d’aliments, entre d’altres.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).