PROJECTES EUROPEUS | 12/06/2018  Ruralcat

Catalunya participa en unes jornades de treball de l’EIP-AGRI sobre aigua i agricultura a Almeria

Els dies 30 i 31 de maig va tenir lloc a Almeria les Jornades de treball per connectar projectes europeus innovadors (Grups operatius, H2020, LIFE, INTERREG...) sobre la temàtica de aigua i l’agricultura, organitzades per la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea i el Punt de Servei EIP-AGRI amb el suport de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenvolupament Rural d'Andalusia, i el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient espanyol.

Aquestes jornades de treball formen part de les activitats que porta a terme la xarxa EIP-AGRI, que té com a objectiu promoure l'intercanvi transfronterer de coneixements, la creació de xarxes i la cooperació contínua entre els grups operatius. Aquest taller, en què van participar al voltant d’un centenar de persones de més de 12 països de la UE (investigadors de centres de recerca europeus, empreses, agricultors...), s’ha realitzat amb l’objectiu d’apropar els Grups Operatius, possibilitar l'intercanvi de visions, experiències i establir noves associacions amb la recerca i altres tipus de projectes que treballen en la innovació relacionada amb l'aigua en l'agricultura així com també identificar reptes comuns i explorar possibles solucions en aquest àmbit.

En el  cas de Catalunya, l’organització va convidar a participar a la subdirecció general de Transferència i innovació Agroalimentària del DARP, com a òrgan gestor dels ajuts als grups operatius  de l’Associació Europea per a la Innovació; a un grup operatiu, finançat  amb aquests ajuts i integrat per l’IRTA, Codorniu i la Comunitat de regants de Raimat, que ha dut a terme el projecte “Rendibilitat de l'aplicació de noves tecnologies per a la consecució d'un reg amb màxim d'eficiència hídrica en una finca pilot de 100 ha de vinya ecològica i convencional” i, per últim, a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, que ha coordinat el Projecte LIFE REAGRITECHC de desenvolupament d’un sistema innovador de tractament mitjançant tecnologies naturals (Aiguamolls Construïts i Buffer Strips) de les aigües d’escorrentia agràries, per al control de la contaminació per nitrats.