AJUTS | 14/03/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM destina més de 10 milions per a fusions entre cooperatives

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives, i n'ha aprovat les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 d'abril. Les actuacions objecte de subvenció es podran dur a terme durant els anys 2012 i 2013.

 La principal dificultat del cooperativisme agrari català, com en la indústria agroalimentària en general, és la seva atomització en moltes empreses de dimensió reduïda que no poden fer front als reptes que els planteja el mercat globalitzat en el qual han de competir.

 
El Departament defensa que una bona estratègia per garantir la viabilitat del sector agroalimentari consisteix en guanyar dimensió concentrant la producció i orientant-la cap al mercat, si és possible cap a la seva internacionalització. Per això, la fusió de cooperatives és una necessitat per encarar el futur del cooperativisme agrari.
  
Els ajuts convocats aniran a càrrec de les anualitats 2012 i 2013 del pressupost del Departament, tenen una dotació per un import màxim de 5.250.000 d’euros per a cada anualitat i s’atorgaran en concurrència competitiva atenent criteris de prioritat de manera que les actuacions de concentració per fusió de cooperatives esdevenen peça clau per ser finalment beneficiàries dels ajuts.
 
Els ajuts estaran destinats a sufragar les actuacions derivades dels processos d’integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat, les inversions inferiors a 250.000 euros per anualitat  destinades a  la millora i adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris així com l’adequació dels recursos humans per la millora de la gestió tècnica -econòmica.
 

Satisfacció a la FCAC

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha expressat la seva satisfacció per aquesta convocatòria d'ajuts.  El seu president, Josep Pere Colat, la valora en positiu perquè “hem recuperat una línia que l’any passat no es va convocar i que és imprescindible per garantir la dinamització de l’agroindústria cooperativa. És essencial potenciar la concentració i la intercooperació de les cooperatives com element clau per al seu desenvolupament empresarial i social”.
 
Així mateix, la FCAC mostra el seu acord pel fet que s’hagi atorgat una periodicitat plurianual a aquesta línia, encara que també ha sol•licitat l’ampliació de la convocatòria a tres anys per tal de poder planificar amb majors garanties d’èxit els processos empresarials.