TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/06/2018  Ruralcat

L’Escola Agrària de Tàrrega publica l’oferta formativa per a la Nova Pagesia del curs 2018/19

L’escola oferta diferents cursos i unitats formatives de formació agrària semi presencial per al proper curs destinats a tots els interessats a ampliar els seus coneixements agraris. Es tracta d’una formació convalidable amb el procés d’incorporació a l’empresa agrària del DARP.

L’oferta consta de 36 unitats formatives del CFGM de Producció Agropecuària, dividida en dos blocs temàtics: Agrari i Ramader, que consten d’un total d’11 mòduls. El bloc agrari comprèn els mòduls de Fonaments agronòmics, Taller i equips de tracció, Infraestructures i instal·lacions agrícoles, Principis de sanitat vegetal, Control fitosanitari, Plantació de cultius, Producció agrícola i Formació i orientació laboral. El bloc ramader consta dels mòduls: Fonaments zootècnics, Infraestructures i instal·lacions agrícoles, Producció de llet, ous i animals per a vida i Producció de carn i altres produccions ramaderes. 

La matrícula per a les unitats formatives serà del 4 a l’11 de juliol, del 10 al 21 de setembre i del 10 al 21 de desembre de 2018 i del 4 al 15 de febrer de 2019.

D’altra banda, l’escola ofereix 20 cursos de formació contínua en modalitat presencial i a distància. Pel que fa a la formació preceptiva s’inclou el curs de Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (presencial), Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, Curs de benestar animal. Porcs i el Curs de benestar animal. Aus.

Pel que fa a la formació en gestió empresarial es pot cursar el curs d’Iniciació al full de càlcul, Recursos de gestió de l'empresa agrària (edició 1 i 2),Tasques per la gestió de l'empresa (edició 1 i 2), i Habilitats en la gestió de l'empresa (edició 1 i 2).

Per últim, l’escola oferta altres cursos de formació contínua, com Prevenció de riscos laborals, Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes, Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius, Fonaments zootècnics, Manteniment d'instal·lacions agrícoles, Producció agrícola extensiva, Producció fructícola, Presa de decisions en l'explotació agrària extensiva i Presa de decisions en l'explotació ramadera (boví/porcí).

Els cursos es celebraran del setembre de 2018 al juny de 2019 i la matrícula es podrà fer fins a 15 dies abans de l’inici del curs.  

El més llegit

El DARP publica una guia informativa sobre l’eruga del boix

Jornades tècniques del 16 al 22 de setembre

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de setembret).