PESCA | 16/03/2012  RuralCat/DAAM

Comença la temporada de pesca de la truita

La temporada de pesca de la truita s'inicia el pròxim dissabte 17 de març i es prolongarà fins al 2 de setembre. La pesca sense mort s'allargarà fins al 30 de setembre. La pesca en alta muntanya s'iniciarà el 12 de maig i durarà fins al 30 de setembre.

Un pescador. Font: DAAM.

Captures i arts utilitzats

 
S’estableix un límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) de quatre exemplars per pescador i dia d’una mida superior als 22 centímetres en les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives, s’estableix un límit de captures de cinc truites per pescador i dia d’una longitud superior als 19 centímetres. A causa del Reial decret 1628/2011, pel qual es regula el llistat i el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, les repoblacions en les zones intensives es realitzaran amb individus de truita comuna, en comptes de truita irisada.
 
Pel que fa a les aigües d’alta muntanya, es podrà pescar amb mort fins al 30 de setembre en aquelles zones de pesca controlada en què el pla tècnic ho prevegi.
 
Es permet, en determinats trams, l’ús de la cullereta d’un ham sense arponet per a la pesca sense mort en aigües de salmònids, juntament amb el buldau i la mosca a cua de rata o fuet.
 

Zones de pesca controlada i zones lliures sense mort

 
Es modifiquen i s’allarguen determinades zones de pesca controlada, especialment en aigües de salmònids, i es dóna una nova matrícula a totes les zones. La Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental aconsella als pescadors mirar el nou llistat de zones de pesca controlada i zones lliures sense mort que es publicarà en breu al DOGC i a la pàgina web de l’Àrea de Pesca Continental.
 
Aquesta temporada hi ha la possibilitat que qualsevol pescador pugui obtenir un permís en la modalitat de captura i amollament fins i tot en les zones tradicionalment amb mort. A més, l’import de la taxa per a pescar en aquesta modalitat gaudirà d’un 50% de bonificació respecte de la taxa amb mort.
 
Aquells pescadors que hagin obtingut un permís anual per a una zona de pesca controlada que s’hagi modificat podran seguir fent ús del permís fins a la finalització de la temporada.
 
Per facilitar la comprensió dels canvis efectuats, la Subdirecció té previst de publicar la cartografia de les zones aptes per a la pesca al Visor de caça i pesca continental.
 
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat vol agrair la tasca que estan duent a terme totes les societats de pescadors a l’hora de col•laborar en la senyalització dels nous trams.
 

Infraccions i sancions

 
Durant l’any 2011, el cos d’Agents Rurals va imposar 281 sancions per manca de llicència de pesca, 348 per manca de permís de pesca, 120 per utilització d’esquers prohibits i 119 per ús d’arts i mètodes prohibits, va realitzar 212 serveis especials de vigilància contra el furtivisme i va comissar 658 arts de pesca.
Les sancions per incompliment de la normativa van de 60 a 300 euros per a les infraccions lleus, de 301 a 3.000 euros per a les infraccions greus i de 3.001 a 120.000 euros per a les infraccions greus.
 

Expedició de permisos

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural manté habilitades les tres línies d’expedició dels permisos de pesca: Internet, mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, la línia de telèfon 012, i els permisos manuals per a les comarques pirinenques. També es poden tramitar presencialment a través de les oficines comarcals del Departament.
 

Informació relacionada