SANITAT VEGETAL | 14/06/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per un total d'1,8 M€

Amb aquests ajuts el DARP manté el seu compromís envers el foment de la sanitat vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), considerades com a entitats indispensables en la gestió de la sanitat vegetal del país. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.

Font: DARP

Font: DARP

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’Ordre per la qual  s'aprova la convocatòria dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a l’any 2018, dotada amb 1.800.000 euros dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El període de presentació de sol·licituds és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
 
L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l’Ordre és facilitar l’assessorament als agricultors en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra les plagues, malalties i males herbes que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció, lluita i control contra aquelles que són especialment perilloses. També es persegueix donar un suport econòmic directe a aquelles Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que col·laboren en les campanyes de prospecció de plagues i en assaigs per millorar i implementar tècniques alternatives a l’ús de plaguicides químics.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet un gran esforç per tal que s’aprovés el pressupost d’aquests ajuts i la seva publicació en uns moments polítics complicats per al Govern de Catalunya, la qual cosa ha evitat un retard encara major del que s’ha produït. En relació als pagaments de la subvenció del 2017, ja s’ha finalitzat el procés de certificació per un import total d’1.710.026 euros. Es preveu que els pagaments d’aquests ajuts a les ADV es puguin fer efectius en les properes setmanes.

El suport i el foment a les ADV és una de les prioritats del DARP en matèria de sanitat vegetal. No en va, la feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita de profunds coneixements tècnics i d’experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp, que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa en l’explotació.
  
Aquest any s’han adaptat tots els tràmits relacionats amb la sol·licitud i la gestió de l’ajut per tal de realitzar-los per via telemàtica avançant-nos en el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
També s’han adaptat als processos telemàtics i de simplificació administrativa tots els tràmits relacionats amb el registre de les Agrupacions de Defensa Vegetal. Així, les 118 entitats que actualment estan inscrites i que treballen de forma activa per la sanitat vegetal, podran realitzar les gestions amb l’administració a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
 
D’altra banda, les entitats noves que  vulguin ser reconegudes com a agrupació de defensa vegetal i donar-se d’alta al registre trobaran tota la informació necessària en aquest portal.