DOSSIER TÈCNIC | 19/03/2012  RuralCat/DAAM

DT 54: "Conreu de panís per a gra"

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha editat el Dossier Tècnic número 54, titulat "Conreu de panís per a gra". En aquest document se'ns dona a conèixer informació sobre la campanya del 2011 i els resultats dels assajos d'avaluació que ha realitzat l'IRTA al Poal (Pla d'Urgell) i a la Tallada d'Empordà (Baix Empordà).

Detall de la coberta del Dossier Tècnic núm. 54.

La campanya 2011 s’ha caracteritzat com a molt favorable des del punt de vista productiu, i s’ha confirmat la tendència a l’alça de preus que es va iniciar el 2010. La superfície de conreu s’ha incrementat, apropant-se a les 40.000 Ha sembrades. Aquesta superfície oscil·la en el temps i ve determinada bàsicament per les expectatives en relació a la disponibilitat hídrica i a la situació dels mercats. Cal destacar que en la actualitat més del 50% d’aquesta superfície es correspon a varietats modificades genèticament amb un esdeveniment que aporta resistència als barrinadors.

 
L’aigua és un factor limitant en la pràctica totalitat del cicle de cultiu del panís però, a més a més, porta associada una important despesa econòmica des del moment de la sembra fins a la seva recol•lecció. La fertilització, el control de les males herbes i els tractaments fitosanitaris també són determinants. Cal racionalitzar al màxim tots els ímputs per assolir una rendibilitat òptima. 
 
El panís és un cultiu extremadament demandant pel que fa a nutrients, constituint la fertilització una part molt significativa de les despeses, és per aquest motiu que una optimització de la fertilització contribueix a reduir considerablement els costos. En aquest sentit i dins d’una política més àmplia del Departament d’optimitzar la fertilització, s’ha posat en marxa el Pla de Millora de la Fertilització Nitrogenada a les Terres de Ponent, que junt amb els que ja es duen a terme a les Terres de Girona, Osona i Vallès, ofereix als tècnics i pagesos el suport per una millor fertilització, orientada especialment a la vessant organomineral, traient partit d’uns recursos de nutrients abundants al nostre país i que requereixen una optimització en el seu ús. Això ha de tenir un doble benefici per a pagesos i ramaders, econòmic i ambiental.
 
Diverses empreses, entre les quals alguna de catalana, tenen en marxa programes de millora en panís. El resultat és la contínua sortida al mercat de noves varietats, que han permès una important evolució del cultiu. Des de l’Administració vetllen per la qualitat de les llavors que es produeixen i que es comercialitzen a Catalunya, garantint que s’ajusten als requisits establerts en la normativa que afecta la seva certificació.
La presentació del Dossier Tècnic, en aquesta ocasió, la realitza Miquel Molins Elizalde, director general d’Agricultura i Ramaderia.