XARXES DE PROTECCIÓ | 03/03/2010  DAR

El DAR convoca els ajuts per a la implantació de xarxes

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural convoca els ajuts destinats a la implantació de malles de protecció en explotacions de cultius agrícolas. El termini per a la presentació de les sol.licituds finalitza el 3 d'abril de 2010.

 

Aquest ajuts tenen en consideració les xarxes de protecció, les malles antipedra, les malles contra insectes, les tallavents, les antiocells, les d'ombreig i les antipluja, així com qualsevol altra que faci una funció similar. Les subvencions aniran destinades a la implantació de les malles i els seus elements de suport, especialment els pals o tutors i els tensors.
Podran fer la solicitut les pimes que ho desitgin, però la superfície mínima de la parcel.la en la qual es dugui a terme l'actuació no podrà ser inferior a 0,5 hectàrees, per als cultius llenyosos i de 0,2 hectàrees per als cultius d'horta i planta ornamental.
Tanmateix, la inversió màxima subvencionable no podrà sobrepassar els 15.000 euros per hectàrea a les plantacions llenyoses i dels 25.000 euros en el cas de les plantacions d'horta i planta ornamental.
 

L’ajut es fa extensible a tot tipus de cultiu al 2010

 
L´any passat diversos sectors van patir una sèrie d'inclemències meteorològiques i plagues adverses, fet que va provocar reaccions en favor de l'extensió de la línia de foment d'implantació de xarxes protectores, no només per al sector de la fruita, sinó per al conjunt de la producció agrícola.
Així doncs, l'any 2010, el DAR considera adient ampliar aquest règim d'ajuts i fer-lo extensiu a diversos tipus de malles protectores per als cultius, per tal de donar el màxim de cobertura possible davant d'estralls o amenaces de diversa índole.

En l´actualitat, les xarxes agrícoles de protecció de cultius són les estructures passives més eficients per tal de preveure la pèrdua de la producció, com a conseqüència de les plagues o malalties i altres agents climatològics. Aquestes estructures s'han demostrat força efectives, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.